ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Ukrayna tehlikeli bir oyundur

 

  • AHMET SÜHA UMAR  Emekli Büyükelçi .Hidropolitik Akademi Üyesi 
  • 05.10.2022 06:16;

Ukrayna, “Batı” olarak tanımlanan NATO ve müttefikleri için de tehlikeli bir oyundur.

Rusya’nın Ukrayna askeri harekâtı ve Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgelerinin Rusya Federasyonu’na katılması hakkında yazılabilecek yüzlerce sayfa yazının ana bölümleri, Rusya yönünden şöyle özetlenebilir:

"Ukrayna 1918’lerde Rusya’yı yönetenlerin verdikleri kararlarla yaratılmış, yapay bir devlettir."

"Bu kararlar, sonraki Rusya yönetimleri tarafından, Rus halkının bir bölümünün, rızaları alınmaksızın başka bir devlete terk edilmesi olarak görülmüş ve bugüne kadar hep eleştirilmiştir."

"Bu yaradılış biçimi, şimdi ayrılmayı haklı göstermektedir."

"Rusya Anayasa Mahkemesi’nin, dört bölgenin Rusya’ya katılma isteği ile ilgili olarak verdiği kararın gerekçesinde, 'ahde vefa-pacta sunt servanda', 'koşullar değişmiştir-rebus sic stantibus' ilkelerine yollama yapılmaktadır. Bu ilkeler hem Rusya hem Ukrayna için geçerlidir. Gerekçenin temelini ise bütün vatandaşların haklarının anayasa ile güvence altına alındığı demokratik ülkelerden 'ayrılma' hakkının ancak Ukrayna gibi, devletin bu niteliğinin kaybedilmesi halinde tanınacağı, 1970 tarihli, 'Uluslararası Hukuk İlkeleri BM Deklarasyonu' oluşturmaktadır."

Varılan aşamada bunlar sadece akademik tartışma açısından önem taşır. Diplomasinin ve devlet adamının görevi, geçmişi bilmek ancak geçmişe ve ayrıntıya saplanmadan, olayın neden olduğu ve gelecekte neden olabileceği sonuçları görmeye çalışmaktır.

Bu açıdan bakıldığında, ABD ile Rusya’nın, müttefiklerinin ve taraftarlarının algılarını yönetmek ve yönlendirmek için yürüttükleri, amaçlı ve çoğu kez çarpıtılmış bilgilendirme eylemleri bir tarafa bırakıldığında, dünyanın çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu görülmektedir.

ABD, zamana ve koşullara bağlı olarak az veya çok onun güdümündeki NATO ve Avrupa Birliği (AB); Rusya ile iş birliği doğru yaklaşımını terk etmiş, Rusya’yı dışlama ve çevreleme politikasını benimsemiştir. Putin’le “eski Rusya”ya geri dönmek için önemli adımlar atan Rusya’nın, bu politikanın en önemli hamlesi olan Kırım’ı işgali karşısında ise büyük bir çaresizlik sergilemiştir. Bu Rusya’yı cesaretlendirmiştir.

ABD’nin ve Batı’nın, bilinçli ve amaçlı ikinci büyük ancak kanımca yanlış adımı, yıllarca ABD dış politikasında belirleyici rol oynamış olan Kissinger ve Brzezinski gibi uzmanların açık uyarılarına karşın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını, Ukrayna’yı NATO üyeliği aldatmacasıyla “acımasızca kullanarak” kışkırtmasıdır. Şimdi dört Ukrayna bölgesinin Rusya’ya katılması karşısında aynı ABD’nin, Ukrayna’nın NATO üyeliği başvurusunun gündeme alınmasının zamanı olmadığını açıklaması, bu acımasızlığın derecesini göstermektedir. ABD’nin bu duruşu, Türkiye dâhil Batı âlemi için unutulmayacak bir ders olmalıdır.

Rusya; Vietnam’dan Irak’a, İran’dan Suriye’ye, Afganistan’a, her girişiminden başarısızlıkla çıktığını ve giderek dünyada “yeni sömürgeciliğin” temsilcisi olarak görüldüğünü düşündüğü ABD ve onun önderliğindeki Batı’nın, Ukrayna’da sergilediği bu tutumdan bir kez daha cesaret bulmuştur. Putin’in son nutku, Rusya’nın Batı ama özellikle ABD hakkında çok ayrıntılı ve doğru bilgilere sahip olduğunu ve bunları doğru değerlendirdiğini gösteren ifadelerle doludur.

Bu gelişmeler ABD, NATO ve AB için endişe kaynağı olmalıdır. İngiltere’nin, “Appeasement-Yatıştırma” politikası olarak bilinen, Hitler yönetimindeki Almanya’yı durdurmaktaki isteksizliğinin ve aczinin, dünyayı kana bulayan II. Dünya Savaşı’na yol açtığı unutulmamalıdır. ABD ve Batı, bu kez “Yatıştırma Politikası”nın aksine, “Rusya’yı kışkırtıp, saldırtma ancak Ukrayna’nın bölünmesini kabullenme”, kısacası “Kendisinin ve müttefiklerinin haklarını hatta toprak bütünlüğünü korumadaki isteksizliğini hatta aczini” gösterdiği izlenimi vermektedir. Bu tutumun Rusya’yı daha da cüretkâr olmaya özendirmesi, dünyayı bir nükleer savaş tehlikesi ile bile karşı karşıya bırakabilir.

ABD, NATO, AB ve Batı’nın diğer müttefiklerinin, Rusya ile ilişkiler açısından yeni ve daha gerçekçi bir durum değerlendirmesi yapmalarının zamanı gelmiş, geçmektedir.

Kaynak: https://www.gazetedurum.com.tr/yazar/Ahmet-Suha-Umar/ukrayna-tehlikeli-bir-oyundur-14360

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış