ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

ULUSLARARASI SULAR KAPSAMINDA HATAY İLİ HİDROPOLİTİĞİ

Öz
Su, bütün canlılarda olduğu gibi insan için de hayati önem arz eden bir kaynaktır. Temel yaşam kaynağının yanında çeşitli ekonomik
faaliyetler için de kullanılmaktadır. Artan nüfusla birlikte sınırlı olan su kaynaklarının kullanımı, önemli bir problem haline gelmektedir. Günümüzde küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak tatlı su kaynaklarına olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Özellikle uluslararası sulara sahip ülkeler arasında su paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar günümüzde artarak devam etmektedir. Bu kapsamda uluslararası su paylaşımı konusunda birçok anlaşma yapılmış ve yeni anlaşmalar yapılmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Çalışmada Hatay ilinin uluslararası sular açısından sahip olduğu durum ve hidropolitik potansiyeli incelenmektedir. Hatay ilinde
uluslararası su statüsüne sahip akarsular, özellikleri, uluslararası kullanımı, paydaş devletlerin politikaları (Türkiye, Suriye, Lübnan) ve ortaya çıkan sorunlar ele alınmaktadır. Çalışmada temel veri olarak 1/25000 ölçekli Topoğrafya ve Hidroğrafya paftaları Harita Genel Komutanlığından (HGK) temin edilerek kullanılmıştır. Ayrıca arazi çalışmaları yapılarak ilgili kurum ve kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir.
Çalışmanın soncunda Hatay ili Hidropolitiği açısından uluslararası kullanıma konu olan Asi Nehri, Afrin Çayı, Karasu Çayı ve 6 adet dere
bulunmaktadır. Türkiye-Suriye arasında anlaşmazlıklara sebep olan bu akarsuların kullanımında Suriye’nin izlediği yanlış ve bencil politikalar sorunun temelini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası su, Hatay, Hidropolitik, CBS.

Makalenin tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/hydropolitic-of-hatay-in-context-of-international-waters.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış