ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı- 2021-2024

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı

1.GİRİŞ
1.1. Stratejik Planın Gerekçesi
Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nın hazırlanmasının temelde iki ana gerekçesi söz konusudur. Bunlardan ilki, mikro düzeyde, yakın zamanda Marmara Denizi’nde yoğun bir şekilde görülen müsilaj kirliliğinin sebeplerinin ve sonuçlarının anlaşılıp, müsilaj kirliliğinin Marmara Denizi ekosistemine tahribat yapan bir sorun olmaktan çıkarılması için kalıcı çözümler üretilmesidir. İkinci ana gerekçe ise makro düzeyde, Marmara Denizi Havzası’nın sürdürülebilir ekosistem özelliklerinin korunabilmesi için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.
1.2. Stratejik Planın Amacı ve Kapsamı
1.2.1. Amaç
Marmara Denizi’nde yoğun bir şekilde gözlemlenen kirliliğin ve bu kirlilik sonucu oluşan müsilajın kalıcı olarak giderilerek Marmara Denizi Havzası’nı iyi çevresel duruma ulaştırmak için politika ve stratejileri belirlemek ve uygulamak.
1.2.2. Kapsam
Bu Stratejik Planın Kapsamı; Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamını kapsar ve 2021-2024 Dönemi için politika ve stratejileri belirler.

Plana ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/MARMARA%20B%C3%9CT%C3%9CNLE%C5%9E%C4%B0K%20STRATEJ%C4%B0%20PLANI%20.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış