ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dijital Dünya ve Dijital Su Teknolojileri

Sanayi Devrimi’ne Büyük Veri Yön Veriyor

 

Fatma Ağaç

- Ocak 26, 2022

Endüstri 4.0’ın yani 4’uncu Sanayi Devrimi’nin temel taşlarından olan ve ‘Bulut Bilişim’ teknolojisi sayesinde internet üzerinde depolanabilen ‘Büyük Veri’ geleceğin ekonomisini belirleyecek. Endüstri 4.0’ı kaçırmanın maliyetinin çok yüksek olacağını dile getiren uzmanlar, bu çağa “Dijital Devrim ya da Dijitalizasyon Çağı” diyorlar. Bu yeni devrimin hızının ve genişliğinin henüz tam olarak kavranamadığından söz eden uzmanlar, bunun tüm sektörleri etkilediğine işaret ediyorlar. Bu bağlamda önemli değişimlere tanıklık edildiğinin altını çizen uzmanlar, yeni iş modellerinin ortaya çıktığından, sistemlerin yeniden biçimlendiğinden ve çalışma ve iletişim kurma şekillerimizin değiştiğinden söz ediyorlar.

Birinci Endüstri Devrimi üretimin makineleşmesi, İkinci Endüstri Devrimi üretimin serileşmesi olarak tanımlanırken, Üçüncü Endüstri Devrimi ise üretimin otomasyonu olarak tanımlandı. Bu süreçler özetle kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçişi getirdi.

Bugün de dördüncü endüstri devrimi ile akıllı ve bağlantılı makine ve sistemleri konuşuyoruz. Bu devrimle teknolojiler iç içe geçip kaynaşt; fiziksel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı etkileşimler hakim olmaya başladı.

Endüstri 4.0’ın En Kıymetlisi İnsan

4’uncu Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0), insanı çok daha kıymetli yerlerde kullanmayı gerektiriyor. Endüstri 4.0, insana, insan olarak değer vermenin bir yansıması olarak görülüyor. Bir insana ömrü boyunca aynı kol hareketini veya operatif işi yaptırmayı değil onu daha değerli alanlarda çalıştırmayı benimsiyor. Bu da hayat kalitesinin yükselmesi ve isanın mutluluğu anlamına geliyor.

Endüstri 4.0’ın Unsurları

Endüstri 4.0 teknolojilerini oluşturan, kullanılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan çok sayıda unsurdan bahsedilirken, bunların belli başlıları şöyle sıralanıyor:

Siber Fiziksel Sistemler (Bilgisayar ortamında simülasyon-dijital ikiz kavramı), Yatay ve Dikey Entegrasyon (Tüm süreçlerde iletişim ve akışı sağlamak için kullanılan teknolojik altyapı), Farklı işletmeler arasında kurulan Yatay Entegrasyon (Yeni iş modellerinin geliştirilmesine olanak yaratan uçtan-uca sistemler), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT; insanları tüm dünyaya ve  birbirine  bağlayan cihazların başka cihazlarla iletişim kurması), Öğrenen Robotlar (Üretimde yaygın olarak kullanılan robotlar, objektif analiz kapasiteleri sayesinde insan kaynaklı hataları en aza indirmeleri bekleniyor), Büyük Veri ve Veri Analitiği (Günümüzde internete bağlı cihazlardan toplanan veri boyutu zetabayt’lara ulaştı. 1 zetabayt=1 milyar terabayta eşit geliyor). Bulut Bilişim (Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte artan veri hacimleri), Artırılmış Geçeklik (Artırılmış gerçeklik; augmented reality-gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlama Sistemi verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı görünüm), Siber Güvenlik (Sanal ortamlarda güvenliğin maksimum düzeye çıkarılması gerekiyor. Endüstri 4.0 hem siber güvenlik ortamları sağlama hem de siber güvenlikten yararlanma anlamında çok önemli bir noktada bulunuyor), Katmanlı Üretim (3D yazıcılarla üretilen objeler bir süredir hayatımızda yer alıyor. Bu teknolojinin endüstriyel boyutta kullanılmasına ise “Katmanlı Üretim” adı veriliyor).

Büyük Veri Güvenli Sistemlerde Tutuluyor

 

Böylesine büyük miktarda verinin güvenli sistemler üzerinde tutulup analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi sayesinde, özellikle işletmeler değerli bilgiler edinmeye başlıyor. Oluşabilecek hatalar öngörülüp önlem alınabilirken, fırsatlar da önceden fark edilip hızla eyleme geçilebiliyor. Servis-bakım süreçleri kolaylaşırken üretim maliyetleri düşürülebiliyor. Kısacası, müşteri beklentilerinden pazar hareketlerine kadar her konuda analizler ve öngörüler kolaylaşarak karar alma süreçleri ve değer zincirleri iyileştiriliyor.

Kaynak: https://fatmaagac.blogspot.com/2022/01/sanayi-devrimine-buyuk-veri-yon-veriyor.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış