ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dijital Dünya ve Dijital Su Teknolojileri

Dijitallik Ekonomiyi Nasıl Etkiliyor?

Fatma Ağaç 

Ocak 15, 2022

 

Dijital teknoloji, verilerin depolama, hesaplama ve aktarım maliyetlerini azaltıyor. Dijital teknolojilerin dijital ekonomiyi nasıl etkilediği araştırıldığında ise dijital teknolojinin ekonomik faaliyetleri değiştirip değiştirmediği ve değiştiriyorsa bunun nasıl gerçekleştirdiğinin incelenmesi noktasına odaklanıyor. Dijital ekonomik faaliyetlerin etkisiyle beş farklı ekonomik maliyetin düşürülebileceğinden sözediliyor.

Dijital teknolojinin etkilerini anlamak için yepyeni bir ekonomi teorisine gerek görülmezken; burada farklı bir boyut vurgulanıyor. Dijital teknoloji, genel olarak maliyetlerin ekonomik eylemleri sınırlayabileceği anlamına da geliyor. Dijital ekonomide, belirli maliyetler önemli oranda düştüğünde, hatta sıfıra yaklaştığında standart ekonomik modellerin nasıl değiştiği de görülüyor. Konuya ilişkin bir araştırmayı derlediğimde dijital ekonomideki maliyetlerdeki değişimin beş madde altında toplandığı izleniyor:

-Düşen arama maliyetleri
-Düşen çoğaltma maliyetleri
-Düşen nakliye maliyetleri
-Düşen izleme maliyetleri
-Düşen doğrulama maliyetleri

Dijital Mallar Sıfır Maliyetle Çoğalabilir

Arama maliyetleri dijital ortamlarda daha düşük olup bu da aramanın potansiyel kapsamını genişleterek kalitesini arttırıyor. Dijital mallar sıfır maliyetle çoğaltılabilir, bu da onların çoğunlukla rekabet dışı oldukları anlamına geliyor. Dijital mallar ve bilginin nakliye maliyeti sıfıra yakın olduğundan, coğrafi mesafenin rolü de değişiyor. Dijital doğrulama, dijital ekonomide herhangi bir şahıs, firma veya işletmenin itibarını ve güvenirliğini doğrulamayı da kolaylaştırıyor. Bu maliyet değişimlerinin her biri, farklı bir dizi köklü ekonomik modele dayanıyor. Temel olarak arama modelleri, rekabet dışı mal modelleri, nakliye maliyeti modelleri, fiyat farklılaştırma modelleri ve itibar modelleri olarak sıralanıyor.

Dijital Ekonomi Diğer Alanları Tetikliyor

Dijital ekonomi gelişerek, kamu malları ekonomisi, örgütsel ekonomi, finans, kent ekonomisi, çalışma ekonomisi, kalkınma ekonomisi, sağlık ekonomisi, siyasal ekonomi, medya ekonomisi, kamu maliyesi ve uluslararası ekonomi alanlarına da katkıda bulunuyor. Böylece dijital ekonomi birçok alana temas eden bir düşünce tarzı olarak da görülüyor. Dijitalleştirmenin ülke, bölge, firma ve şahıs düzeyindeki ekileri de konuya ilişkin araştırmada ele alınıyor.  

Bilgi, Arama Maliyetlerini Düşürüyor

Dijital ekonominin en önemli unsuru olan arama maliyetleri, bilgi aramayla ilgili maliyetleri içeriyor. Dolayısıyla her bilgi toplama faaliyeti arama maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Dijital ekonomik faaliyetle ilgili temel fikir, potansiyel ekonomik işlemlere dair bilgiyi çevrimiçi olarak bulma ve karşılaştırmanın çevrimdışı bulma ve karşılaştırmaya göre daha kolay olduğu şeklinde,

Ticari internetin ilk zamanlarında arama maliyetlerinde yaşanabilecek ciddi bir düşüşün fiyatları, fiyat yayılımını, işsizliği, istihdam açıklarını ve stokları düşürerek ekonomiyi nasıl dönüştürebileceğine dair birçok tartışma yapılmış.

Fiyatlar ve Fiyat Yayılımı

Düşük arama maliyetleri, müşterilerin fiyatları karşılaştırmasını kolaylaştırarak benzer ürünler için karşılaştırma imkanı sunuyor.

Ürün satan firmalar da arama sürecini şekillendirebiliyor. Tüketiciler arama yaptığında bilgiyi çok yönlü değerlendirip; fiyat, kalite, itibar, nakliye ücretleri, teslimat süresi, renk ve benzerlerinin karşılaştırılmasını yapabiliyorlar.

İnsanların kendi tercihlerine daha uygun ürünleri satın almasına neden olan düşük arama maliyetleri refah artışına da yol açıyor. Düşük arama maliyetleri ayrıca, çeşitlilik artışına neden oluyor.

Kaynak:https://fatmaagac.blogspot.com/2022/01/dijitallik-ekonomiyi-nasl-etkiliyor.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış