ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Jeotermal Enerji'nin Çevresel Etkileri

ÖNSÖZ „

Yer altındaki güneş‟ olarak da bilinen jeotermal enerji önde gelen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve bu yerli kaynak gerekli hassasiyet gösterildiği takdirde dünyada en çevre dostu enerji türlerinden biri olarak bilinmektedir. Ülkemizde jeotermal enerjiden elektrik üretim kurulu gücü 2014 yılı sonu itibarıyla 405 MW olmuştur ve üretim kapasitesinin birkaç yıl gibi kısa bir sürede 1000 MW‟a ulaşması beklenmektedir. O zaman jeotermal enerji, Türkiye‟nin doğal gaz ithalatının her yıl 500 milyon dolar azalmasını sağlayacak ve bu miktarda doğal gazın yakılmasının sebep olacağı hava kirliliğinin önlenmesine sebep olacaktır. Jeotermal üretim kapasitesinin hızla gerçekleştiriliyor olması sonucu jeotermal enerji kaynaklarıyla zengin Büyük Menderes Grabenin yer aldığı Aydın İli ve civarındaki kuyu sondajları, tesis kurulumu, yeni yollar, tarlalardan ve bahçelerden geçen boru hatları, kuyu başı ünitelerinden ve soğutma kulelerinden göklere doğru yükselen buharlar gibi jeotermal merkezli tüm faaliyetler, çevrenin korunması yönündeki hassasiyetin ve tedirginliklerin artmasına yol açmaktadır. Ulaşım araçları kullanımından elektrik enerjisi üretimine kadar insanların hayatını kolaylaştıran ve konforunu arttıran enerji kullanımı ile ilgili faaliyetler çevrede az veya çok olumsuz bir iz bırakmaktadır. Bu olumsuz etkinin asgari seviyede tutulması için standartlar ve sıkı düzenlemeler geliştirilmiş ve denetim mekanizmaları devreye sokulmuştur. Objektif ölçüm ve analizlere dayalı olarak tüm dünyada genel kabul gören görüş, jeotermal enerjinin çevre etkisi açısından en temiz enerji kaynaklarından biri olduğudur. Ülkemizde düzenli ölçümlere ve objektif verilere dayalı olarak jeotermal enerjinin çevreye olan etkilerini irdeleyen araştırma raporları ve çalışmaları yetersizdir ve bu durum jeotermal enerjinin çevre etkilerinin bilgiye dayalı objektif bir resminin çekilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak çevre bilinci yüksek ülkelerdeki bu tür çalışmalar ve raporlar bize de ışık tutar mahiyettedir. ABD Enerji Bakanlığı Jeotermal Teknoloji Ofisi (U.S. Department of Energy, Geothermal Technologies Office) koordinatörlüğünde geniş katılımlı uzman ekipler tarafından hazırlanan ve periyodik olarak güncellenen yayınlar ve raporlar, jeotermal enerjinin çevre etkileri ile ilgili en otoriter ve objektif kaynaklar orasında yer almaktadır. Bu kitapçık, “Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler” (Enhanced Geothermal Systems, EGS) adlı böyle bir yayının “Çevresel Etkiler, Özellikler ve Fizibilite Ölçütleri” adlı 8. Bölümün tamamının Türkçe‟ye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Orijinal kaynağa https://www1.eere.energy.gov/geothermal/pdfs/egs_chapter_8.pdf linkinden ulaşılabilir. Objektif bilgi ve birikime dayalı bu kitapçığın jeotermal enerji hakkında doğru bilgilenmeye katkı yapmasını ve bir referans oluşturmasını diliyoruz.

Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/JEOTERMAL%20ENERJ%C4%B0N%C4%B0N%20%C3%87EVRESEL%20ETK%C4%B0LER%C4%B0(1).pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış