ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Raporlar

SPD Raporu: İçme ve Kullanma  Sularımız Hangi Kaynaklardan Geliyor ?

SPD ‘den Yeni Rapor: İçme ve Kullanma  Sularımız Hangi Kaynaklardan Geliyor ?

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Merkezi’nin ülkemizin su yönetimi ve su kalitesi konusunda yaptığı çalışmalar sürüyor. Son olarak hazırlanan raporda içme ve kullanma sularımızın hangi kaynaklardan geldiği ve su kalitemizin durumu ele alındı.

Hazırlanan raporun yönetici özeti bölümünde aşağıdaki husulara dikkat çekildi

YÖNETİCİ ÖZETİ

  • Son 27 yılda nüfusumuz %45 oranında ,içme ve kullanma suyu çekimi ise %100 oranında artış göstermiştir.
  • 30 Büyükşehirimizin 4 ünde  içme ve kullanma suyu tamamen yeraltısuyundan karşılanmaktadır
  • Antalya ve Konya’nın içme ve kullanma suyunun %75’i ,İzmir ‘in ise %60’ı kuyu sularından çekilmektedir.
  • Türkiye’nin batısında evsel kullanım suyu  daha çok kuyu suyundan, doğusunda ise kaynak suyundan temin edilmektedir.
  • 2000’li yıllardan sonra kentlere olan yığılma barajlardan yapılan içme ve kullanma suyu çekimini arttırmıştır.
  • 21 SUKİ tarafından paylaşılan veriler analiz edildiğinde; yüzeysel ve yeraltı su kaynakları oranlarının sırasıyla ortalama %59.5 ve %40.5 olduğu görülmektedir.
  • Ülkemizde su kaynaklarının kalitesi hızla ve yaygın bir şekilde bozulmaktadır. Bu durum su yönetiminin acil önlem alması gereken öncelikli konular arasında bulunmaktadır.
  • Türkiye’nin su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının başlıca nedenleri; doğal kaynakların aşırı kullanımı, plansız ve hızlı sanayileşme ile çarpık kentleşme sonucu su kaynaklarına ulaşan arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular, mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite ve proses bakımından yetersiz olması, iletiminin etkin yapılamaması ve tarımsal faaliyetlerdir.
  • Biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik kalite durumu ile nihai su kalite durumunu belirleme çalışmalarında  8 havzada 1 yıl boyunca izlenen 226 izleme noktasından 4’ü çok iyi, 37’si iyi, 145’i orta, 29’u zayıf, 11 noktanın ise kötü su durumuna sahip olduğu belirlenmiştir.
  • Su kaynaklarının korunmasında temel yaklaşım kirliliğin kaynakta  önlenmesi olmalıdır. Kaynaklar kirlendikten sonra alınacak önlemler daha zor ve pahalı olmaktadır.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/SPD%20RAPORU%20-%20%C4%B0%C3%87ME%20VE%20KULLANMA%20SULARIMIZ%20HANG%C4%B0%20KAYNAKLARDAN%20GEL%C4%B0YOR%20.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış