ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

ÇEVRE DENETİMİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU


Süheyla ALICA*
ÖZET
İdare çevreyi koruyucu yasal ve idari düzenlemeleri yürürlüğe koyduktan
sonra bunların ne ölçüde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve uygulamada
ortaya çıkan sorunları tespit ederek buna yönelik önlemleri almak zorundadır. Bu
çerçevede çevresel denetimin kapsamını ve usulünü belirlemek ve uygulamak çevrenin
korunmasında en etkili yöntemdir. Çevre denetiminin öneminin, yasal ve kurumsal
çerçevesinin tartışıldığı çalışmamızın ana konusu, idarenin çevre denetimindeki
sorumluluğu ve bu sorumluluğu gereğince yerine getirmezse, tazminata mahkum
edilip edilemeyeceği hususudur. Bu nedenle konuya ilişkin yargı kararları incelenmiş
ve idarenin denetim hizmetlerini yerine getirmemesi dolayısıyla ortaya çıkan çevre
zararı sorunu üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Çevre denetimi, idarenin sorumluluğu, çevre zararı.

Makalenin tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/files/%C3%A7evre%20denetiminde%20idarenin%20sorumlulu%C4%9Fu%20.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış