ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

ÇEVRE DENETİMİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU


Prof.Dr. Süheyla  Suzan ALICA*
ÖZET
İdare çevreyi koruyucu yasal ve idari düzenlemeleri yürürlüğe koyduktan
sonra bunların ne ölçüde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve uygulamada
ortaya çıkan sorunları tespit ederek buna yönelik önlemleri almak zorundadır. Bu
çerçevede çevresel denetimin kapsamını ve usulünü belirlemek ve uygulamak çevrenin
korunmasında en etkili yöntemdir. Çevre denetiminin öneminin, yasal ve kurumsal
çerçevesinin tartışıldığı çalışmamızın ana konusu, idarenin çevre denetimindeki
sorumluluğu ve bu sorumluluğu gereğince yerine getirmezse, tazminata mahkum
edilip edilemeyeceği hususudur. Bu nedenle konuya ilişkin yargı kararları incelenmiş
ve idarenin denetim hizmetlerini yerine getirmemesi dolayısıyla ortaya çıkan çevre
zararı sorunu üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevre denetimi, idarenin sorumluluğu, çevre zararı.


RESPONSIBILTY OF ADMINISTRATIVE AUTHORITY ON ENVIRONMENT INSPECTION
ABSTRACT
Inspections are an important instrument to ensure the implementation
and enforcement of environmental legislation. An environmental inspection is an
assessment of the nature and risk of harm to the environment posed by an industrial
process or activity, waste, substance or noise. Public administration is now using
a tool to manage the organization. Environmental inspection is also tool to assist
in assessing the condition of the environment. Public administration can infl uence
prioritise actions to reduce risks to the environment as a result of their activities or
to demonstrate accountability to third parties. Nowadays, environmental inspections
are being routinely conducted within companies to defi ne the extent of their liabilities
towards the environment, to check compliance with environmental legislation, to
test newly acquired land or buildings, and to assess environmental risks, employees’
safety, energy consumption, waste streams or pollutant emissions.
Key Words: Environmental inspection, responsibility of administration,
environmental damage.
 Dr. Süheyla Suzan ALICA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çevre Hukuku Öğretim
Görevlisi email: salica64@yahoo.com.tr

Makalenin tümüne erişmek için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/_%C3%87evre%20Denetiminde%20idarenin%20Sorumlulu%C4%9Fu%20.pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış