ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

YAKINDAN BAKIŞ - TOPRAK - SU - ENERJİ - ÇEVRE

TBMM'de Kuraklık ve Suyla ilgili yeni bir araştırma komisyonu kuruldu. SPD'nin önerileri var !

SPD’den TBMM’de Yeni kurulan Kuraklık ve Su Kullanımı Araştırma Komisyonuna öneriler:

SPD Başkanı Yıldız :

-Su’da plan çok ama uygulama yeterli değil, Meclis Komisyonu  bunun nedenini  araştırmalı

 

27 Mart 2021      

TBMM’de Kuraklıkla Mücadele ve Suyun Verimli Kullanılması için Araştırma Komisyonu kuruldu

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar  24 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Başkan olduğu araştırma komisyonunda aşağıdaki milletvekilleri yer alacak

Kurulan Komisyon küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapacak. Komisyona üye atanması ile ile ilgili karar 24 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

TBMM Komisyonuna üye atanmasına dair alınan kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra Su Politikaları Derneği Başkanı bir açıklama yaptı

SPD Başkanı  Yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin en aza indirilmesi ,kuraklıkla mücadele  ve Su Kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi  konusunda  bir araştırma komisyonunun kurulması ve  Yüce Meclisin bu konuya duyarlılık içinde olması çok önemli. Ancak biz uzun dönemdir Su Politikaları Derneği olarak bu alandaki tüm yasal,kurumsal ve yapısal düzenlemeleri ve hazırlanan planları çok yakından takip ediyor ve birçok çalışmaya da katkı koyarak katılıyoruz. .Son 20 yılda  TBMM bünyesinde  Su yönetimi  ve Küresel ısınma ile ilgili 3 araştırma komisyonu teklifi olmuş bunların ikisi raporunu tamamlamış ancak birinin raporu görüşülmediği için hükümsüz kalmıştır.

Son 20 yılda bu Konuda  3  Araştırma Komisyonu kuruldu

2001 yılında da “Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş rapor hazırlanmış ancak görüşülmediği için rapor hükümsüz kalmıştır.

2007 yılında Küresel Isınmanın Neden Olduğu Sorunların ve Oluşturduğu Riskin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ise  çalışmalarını tamamlayamamıştır.

Yine TBMM ‘nin 23 üncü döneminde  2007 yılında “Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu “ çalışmalarını yapmış ve raporunu da hazırlamıştır.

2007 yılında hazırlanan bu raporda sektörel bazda alınması gereken birçok tedbirden söz edilmiş ve öneriler sıralanmış; Bu rapordan sonra Türkiye’de nehir havzası ölçeğinde planların hazırlanması konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

2010 yılından bu yana Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından çok sayıda nehir havzası ölçeğinde su koruma planı, su yönetim planı,sektörel su tahsisi planı , kuraklık yönetim  planı , taşkın yönetim planları  ve Ulusal Su Planı hazırlanmıştır.

2010 yılından bu yana Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından çok sayıda nehir havzası ölçeğinde su koruma planı, su yönetim planı,sektörel su tahsisi planı , kuraklık yönetim  planı , taşkın yönetim planları  ve Ulusal Su Planı hazırlanmıştır.

Ayrıca 10 uncu ve 11 nci Kalkınma Planlarının ( 2019-2023) Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporları da  yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye’nin bu çalışmalardaki görüş  önerileri ile  Tarım ve Su Şurasındaki  kararları  uygulamaya geçirecek bir Bütüncül Su Yönetimi idari altyapısına  ihtiyacı bulunmaktadır. TBMM’nin araştırma komisyonunun diğer araştırmalarının yanısıra ,

  • 2019 yılında kabul edilmiş olan Ulusal Su Planında açıklanan eksikliklerin giderilmesine ve
  • Havza ölçeğinde hazırlanan  planları uygulamaya geçirecek olan idari ve teknik altyapının  oluşmasına  yönelik araştırmalar yapmasının çok yararlı olacağını değerlendiriyoruz.

Komisyonun bu doğrultuda yapacağı araştırmaların su yönetimindeki eksikliklerin tamamlanmasına büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış