ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dijital Dünya ve Dijital Su Teknolojileri

Dijital Su-Dijital Tarım, Dijital Dünya

27 Şubat 2021 

Dursun Yıldız        

İnş. Müh. Su Politikaları Uzmanı

PDFVersiyonu /uploads/editor/images/Dijital%20Su%2CDijital%20Tar%C4%B1m%2CDijital%20D%C3%BCnya%20.pdf

BM Raporları 2050 yılına kadar bugünkü dünya nüfusuna 2 milyar kişinin daha ekleneceğini öngörüyor. Bu nüfus artışı ile kişi başına ekilebilir arazinin 2050 yılında 1970 yılına göre yaklaşık yüzde 66 oranında düşmesi bekleniyor.

Artan nüfus, Şehirleşme ve sanayileşme nedeni ile azalan verimli topraklar, yaşanan iklim değişiklikleri, tarım arazilerinin verimsizleşmesi ve yeteri kadar sulanamaması da insanların  gıda talebinin karşılanmasında güçlüklere yol açıyor.  Ancak hem su yönetiminde hem de tarımsal üretimde dijital akıllı teknolojiler üretim ve verimlilik açısından çeşitli imkanlar sunuyor Halen, sanayi ve temel teknoloji alanlarında kullanılan ve belli ilerleme kaydedilen Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler’deki gelişmeler gerek su hizmetleri yönetiminde gerekse tarımsal üretimde oldukça hızlı gelişmelerin işaretlerini vermektedir. Gelişmiş ülkeler nesnelerin interneti ve dijital teknolojilere çok önem vermektedir. Türkiye’nin de orta gelir tuzağından bir an önce kurtulup dijital dönüşüm sürecini yakalaması gereklidir. Bunun için dijital süreç yönetimlerinden haberdar olan, süreç yönetimlerini bilen, dijital konuşabilen, dijital ortamlarda var olup, aktif rol oynayan kişiler yetiştirmek büyük önem taşımaktadır.

Endüstri 4.0

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak görülen Sanayi 4.0, üretim ve otomasyonu bilişim ve iletişim teknolojilerinin bir fonksiyonu haline getirerek; iş süreçlerinde yatay entegrasyonu, veri kullanımında da dikey veri alış-veriş modellerini kullanan yeni bir endüstri sürecidir.

Sanayi 4.0 ın  2011’de Almanya'da ilk tohumları atılmıştır.. Almanya’da Sanayi 4.0 ile yıllık üretimdeki verimlilikte   %6-7 arasında artış sağlanması, mühendislik giderlerinde %30 ve enerjide de %70 tasarruf sağlanması hedeflenmiştir (1).   Sanayi Devrimi süreci, inanılmaz büyüklükte veriler, robotik sistemler, 3D yazıcılar ve nano teknolojiye ait ürünler ile yaşam biçimimizde hızlı değişiklikler yaratmaktadır

Bilgi Teknolojileri

Dijital teknolojiler, kurumlar tarafından operasyonel iyileştirmelerin yanında, değişen müşteri taleplerine cevap vermek için de kullanılabilmektedir Bilgi teknolojileri; bilginin üretilmesi/edinilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ,aktarılması ve kullanılmasını kapsayan çok geniş bir alanda hızla gelişmektedir.Su yönetimi alanında ve Gıda-Tarım teknolojileri alanında bu teknolojilerin Pazar payı artmaktadır Örneğin Gıda ve tarım teknolojilerinde günümüzde 500 milyar Dolar olan pazar payının 2023 yılında 730 milyar Dolar olması bekleniyor. Akıllı Tarım Teknolojileri’nin bugünkü pazar payı yaklaşık 10 milyar Dolar civarındayken 2023 yılında bu rakamın 20 milyar Dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Dijital Su

Dünyada su sorunları  artırmaya devam ettikçe, özellikle hızla büyüyen kentlere  yeterli ve güvenilir su hizmetleri sağlamak için diğer tedbirlerin yanısıra   dijital teknolojilerden de faydalanılması öne çıkmaktadır.

Dijital teknolojiler, dünyadaki su ve sulama  hizmetlerinin  daha esnek ve verimli olmasına yardımcı olmaktadır. Su ve sulama  hizmetlerinde veri analizinin , otomasyonun ve yapay zekanın kullanılması, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, suyun korunması ve  adil dağıtımına  imkan tanımaktadır.

Su sistemleri ve yönetimindeki karmaşıklığın artması   dönüştürücü dijital çözümlerin benimsenmesini de artırmaktadır. Örneğin, uzaktan algılama ve dijital ikiz teknolojileri su tesislerinin işletmesi konusunda büyük faydalar sağlamaktadır. Dijital teknolojiler müşteri hizmetleri ve müşteri analiz araçları yardımı ile  hizmet ve müşteri arasındaki aksamaların tespit edilmesinde hizmet kalitesinin arttırılmasında ve su kullanıcılarının yönetimle daha rahat ve kolay ilişki kurmasına yardımcı olmaktadır.

Bu çözümlerin tümünde bulut, mobil akıllı altyapı, sensörler, iletişim ağları, analitik ve büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerden faydalanılmaktadır.

Dijital-Akıllı Tarım

Günümüzde tarımsal üretim girdilerinin çevreye etkileri ve girdi maliyetleri artmaktadır. Artan bu baskıların azaltılması için  bilgi teknolojisi  tabanlı çözümler  öne çıkmaktadır.

Dijital- Akıllı tarım tarımsal verimliliği arttırmak için  toprak ve ürün yönetimini ,kaynaklarını  daha ekonomik  kullanımı  ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir.Bu yaklaşımla klasik üretim yerine araziyi değişken olarak ele alan , tarımsal girdilerin ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde ve en uygun miktarda kullanılmasını sağlayan bir yöntem kullanılmaktadır. Bu tarımsal üretim teknolojisi ,Tarım işletmelerinde ürünün yetiştirildiği alanda konum ve zaman açısından farklılık gösteren ihtiyaçlara bu değişkenleri dikkate alınarak yapılacak müdahaleleri mümkün kılmaktadır.

Akıllı Tarım Teknolojileri ile tarımsal kararların alınmasında tarla özelinde sahip olunan bilgilere ek olarak gerçek zamanlı verilerin kullanılması da mümkün olacak. Gelişmekte olan uzaktan algılama, nesnelerin interneti (Internet of Things-IOT), İnsansız Hava Araçları (IHA) gibi teknolojiler tarlalardan anlık veri alınmasına imkan tanıyor.Akıllı Tarım Teknolojileri uzaktan algılama sistemleri, otonom tarım araçları, çiftlik yönetim sistemleri, IOT sensörleri, otonom traktörler gibi farklı alanları kapsıyor. Akıllı tarım; tarımsal üretim tesisinden toplanan verilerle üretime dair en doğru kararın verilmesini sağlamaktadır.

Akıllı Tarım konusunda üreticiler, teknoloji firmaları, birlik ve kooperatifler, kamu ile üniversiteler birlikte çalışma yürütüyorlar. Teknoloji firmaları, ‘akıllı tarım uygulamaları’ veya ‘tarımda teknolojik uygulamalar’ başlıkları altında tarımsal üretim aşamalarında dijital teknolojilerin kullanılmasına ön ayak oluyorlar.

Neoliberal Politikalar ve Dijital Dünya

Neoliberal politikalar açısından “Akıllı Uygulamalar” yaklaşımı, serbest piyasa ekonomisinin  dolayısıyla küresel ticaretin çok rahat uygulanabileceği bir alan olup hızla gelişmektedir. Bu nedenle küresel ölçekli firmalar, müşterileri  için “Akıllı Uygulamalar” ın piyasa düzeninin kurgusal ve finansal  altyapısını oluşturmaya başlamışlardır. Önümüzdeki yıllarda “Akıllı Uygulamalar”   bu planlar çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Bu aşamada atılması gereken en önemli adımlar yerli yenilikçi yazılımlarımızın geliştirilmesi ve kurumlarımızda “Akıllı Teknolojiler” bölümleri kurularak değişime hazırlık yapılmasıdır.Bu hazırlıkta dijital teknolojiyi  anlamak kadar veri güvenliğimizi sağlamak ve sistemlerimizi siber saldırılara karşı koruma konuları da öne çıkmalıdır.

Sosyal açıdan ele alındığında burada “Akıllılık” kavramı,yeni dijital dünyanın oluşumunda teknik olduğu kadar sosyal boyutu da içeren bir “anahtar” kavram olmalıdır. Bu kavram,sosyo- ekonomik gelişme, toplumsal bütünleşme ve ekolojik denge için insanı merkeze koyan  yeni bir dünyanın  anahtar kavramı olarak düşünülmelidir. Bu açıdan bakıldığında “Akıllı Uygulamalar”  toplumsal sosyal faydayı önceleyen insanın refah ve mutluluğu  odaklı yeni bir düzenin kurulabilmesi için kullanılırsa yaşanabilir bir dünya ortaya çıkacaktır.

Diğer bir ifadeyle odağında insan ve toplum olmayan, toplumsal refahı, dayanışmayı ve toplumsal faydayı öne çıkarmayan, sadece teknoloji tabanlı yenilikçi uygulamalar neoliberal politikaların pazar paylarını arttırmaktan ve insanı teknolojinin kullanılacak bir parçası haline getirmek dışında herhangibir işlev görmeyecektir.

Kaynaklar

(1)TÜRKİYE’DE AKILLI TARIMIN MEVCUT DURUM RAPORU, Akıllı Tarım Platformu Ocak, 2019

(2) Yıldız D VE Özgüler H. 2020  “Dijital Su Dünyası” Su Politikaları Derneği.Rapor No: 29. Ankara.19 Mayıs 2020

(3)Yıldız D. (2020) Yapay Zeka ve Su Yönetimi Raporu (2020) Su Politikaları Derneği.Ankara

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 6 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 189 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 275324