ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

ÜLKEMİZDE SU HİZMETLERİ YÖNETİM POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM VE SULAMA KOOPERATİFLERİ

 

 

Dr. Nüvit Soylu  Ziraat Yük Müh.-Su Politikaları Derneği

Halis Uysal

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkezi Birliği Genel Başkanı

GİRİŞ

Dünyada tatlı su kaynaklarının % 2.5 olması, nüfus artışı ile tatlı su kaynaklarına olan talebin giderek artması, kişi başına 10 000 m3 su yeterliliğinin hesaplanması, ülkemizde bu miktarın en iyimser 3600 m3 /kişi olması, su sıkıntısı çeken 26 ülkenin 50 yıl içerisinde sayısının 66 ya çıkacağı, dünya nüfusunun 2/3 sinin su sorunları yaşayacağı verileri, su paylaşımının gelecekte çatışmalara da neden olacağını gözlemlemektedir.

Kurak, yarı kurak iklim kuşağında ülkemizin de içinde bulunduğu yetersiz yağış alan Ortadoğu Bölgesinde yaşanacak su kıtlığının, bölgenin siyasal, ekonomik ve sosyal belirleyicisi olduğu bilinmektedir. Su-toprak ve insan ilişkilerinin yaşamsal önemi doğrultusunda, bu üç unsurun doğru kullanılması temelinde ele alınan tebliğde, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklık tehditlerinin yansımalarından etkilenmemek için sulama hizmetleri politikalarının doğru ve kalıcı yapılanması gereği vurgulanmaktadır.

Doğal ve kıt kaynak su, insan ihtiyaçlarının giderilmesi için, içme, kullanma, ve tarımsal amaçlı tüketilmektedir Tarımsal amaçlı su kullanımı olan sulama, suyun miktar olarak en fazla tüketildiği alandır.Tarımsal üretimin artan nüfusun beslenme gereksinimini karşılaması ve sulamayla üretimin 2-7 kat artmasını sağlaması girdi olarak önem arzetmektedir. Ayrıca tarımsal üretimde rekabet edebilir koşulların sağlanması, ortaya çıkan 5-14 kat gelir artışı yaratan sulu tarımla olanaklıdır. Su ve toprak tarımsal üretimin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Suyun, sulama amaçlı kullanımında, sulama hizmetlerinin düzenlenmesinin gereği, su kaynaklarını koruma ve kullanma yaptırımlarını içeren Su Yasasının çıkarılması gerçekleştirilmediği gibi, özellikle su kullanımı hizmet sorunları, sulama amaçlı yer altı ve yerüstü suları için 2006 yılında halen giderilmemiştir.

Su kaynaklarının geliştirilmesi planlamalarında, sürdürülebilirliği esas alan sulama yöntemleri yaşama geçirilmemiş, önemsenmemiş, su kullanımında aşırı tüketime yol açan vahşi sulama sistemleri, kıt olan suyun israfına yol açtığı gibi toprak kaynaklarını da yok etmiştir.

 

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/%C3%9CLKEM%C4%B0ZDE%20SU%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0%20Y%C3%96NET%C4%B0M%20POL%C4%B0T%C4%B0KALARINDA%20DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20VE%20SULAMA%20KOOPERAT%C4%B0FLER%C4%B0%20.pdf

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış