ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

NATURA 2000 Alanları ve Türkiye

NATURA 2000 Alanları ve Türkiye

 

Hazırlayan: Eyüp Yüksel,

 

emekli ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ülke Çevresel Performans Milli Uzmanı Y. Biyolog (Doğa ve Orman Yönetimi), AÇA Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik Ortağı TVK Genel Müdürlüğü adına Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik Projeleri Yetkili Yürütücüsü (Task Manager), Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) “Dünya Korunan Alanlar Yöneticileri için Dünya Korunan Alanlar Peyzajının ve Deniz Peyzajının Koridorlarla Genişletilmesi” rehber kitabının ortak yazarlarından.

Natura 2000 Alanlarının Tanımı: Natura 2000, Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağıdır. Mayıs 1992'de, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükûmetleri, Avrupa içinde tehlikede bulunan doğal yaşam alanlarının ve canlı türlerinin koruma altına alınması amacıyla hazırlanmış bir yönerge tasarısını kabul etmişlerdir. Habitat Direktifi olarak anılan bu direktif, Avrupa Birliği'nin 1979 yılında kabul edilen Yabani Kuşlar Direktifini tamamlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Bu iki direktif, Natura 2000 ağının oluşumunu sağlayacak en önemli iki hukuki metindir. Yabani Kuşlar Yönergesi, kuş türlerin koruma altına alınabilmesi için Özel Koruma Bölgeleri'nin oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Benzer biçimde, Habitat Yönergesi de bazı doğal yaşam alanlarının ve içlerinde yaşayan bitki ve hayvan türlerinin korunması için bazı yerlerin korumaya alınmasını öngörmektedir.

Bu iki özel koruma alanı, Natura 2000 ağının kapsamına girecek alanları oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye her bir ülke, kendi sınırları içindeki en önemli doğal yaşam alanlarının ve buralardaki bitki ve hayvan türlerinin bir listesini derlemek zorundadır. Daha sonra derlenen bu liste, Avrupa Komisyonu'na teslim edilmelidir. Avrupa Komisyonu'nun ilgili makamlarınca değerlendirmeye alınan listelerde eğer koruma altında alınması gereken bir alan olduğu gözlenirse bu bölgeler Natura 2000'in koruma alanları ağı içine girer. Bazı Yaptırımlar: 2004 ve 2007 yıllarında toplam 12 ülke Avrupa Birliği'ne katılmadan önce Natura 2000'in koruma ağının Avrupa Birliği'nin toplam topraklarına oranı %18 idi. Koruma altına alınan alanların sayı ve boyutu yeni ülkelerin de katılımlarıyla yeniden görüşülmektedir. Avrupa Komisyonu bugüne dek 13 birlik üyesini Çevre Direktiflerini yerine getirmediği gerekçesiyle uyarmıştır. Nisan 2006'da Polonya'ya karşı kural ihlâli prosedürü uygulanmıştır. Avrupa Birliği Natura 2000 Sitleri Ağı Natura 2000 Sitleri (Korunan Alanları), sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerde ilan edilebilir. Türkiye gibi AB’ye üye olmayan ülkelerde Natura 2000 alanları ilan edilemez. Ancak, Türkiye gibi AB’ye aday ülkelerde Natura 2000 Aday Sitleri üyelikten önce belirlenebilir. Natura 2000 alanlarının Yönetim Planları AB Komisyonu tarafından, AB mevzuatına ve AB üyesi ülkelerin Hükümetleri ve yerel Natura 2000 halkı ile işbirliği ve konsensüsle uygulanır.

 

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/NATURA%202000%20ALANLARI%20VE%20T%C3%9CRK%C4%B0YE%20.pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış