"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

YAKINDAN BAKIŞ - TOPRAK - SU - ENERJİ - ÇEVRE

Dokuzuncu Dünya Su Forumu Hazırlık Süreci

 

2021 yılında Senegal'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Su Forumu

(https://www.worldwaterforum.org/en/9th-forum/first-announcement)

için 4 ana tema belirlenmiştir:

 

- Su güvenliği ve sanitasyon,

- İşbirliği,

- Kırsal kalkınma için su,

- Operasyon araçları ve mekanizmalar,

 

Forum'un bileşenleri şematik görsel olarak da aşağıda verildiği gibidir:

 

 

Yukarıda belirtilen tematik başlıklar kendi içinde alt başlıklara bölünmüştür. 

 

"İşbirliği" ana başlığı altında,  "Sınıraşan İşbirliği", Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi,  "Kapasite Geliştirme" vd.  alt başlıklar yer almaktadır.  Su Politikaları Derneği, bu alanlar ilgili oluşturulan Danışma Heyeti'ne katkı sağlayacaktır. 

 

 

Forum tematik süreci, her bir başlık için oluşturulan Pilot Kurumlar (Cooperation Pilot Group),  Eylem Grupları (Actions Groups) ile Danışma Heyetleri (Consultative Group) üzerinden yürütülmektedir. Stratejik Ortaklar (Strategic Partners) ise daha çok finans ve teknik alanda destekleyici nitelikte katılım sağlayan Kurum ve Kuruluşlardır.

 

Dokuzuncu Dünya Su Forumu'nun tematik hazırlık sürecinin işleyiş mekanizması  aşağıda şemada verildiği gibidir:

 

 

Eylem Gruplarının, Danışma Heyetleri ile doğrudan bağlantılı olarak çalışmaları öngörülmektedir. Ülkemizden Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), çeşitli Eylem Gruplarında yer almaktadır. Her bir Eylem grubu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak, önceden belirlenmiş faaliyetlerin takibini yapacaklardır. Bu kapsamda, en az 3 faaliyet alanını belirleyecek ve süreç içerisinde bu çalışmaları uygulayacaklardır.  Sözkonusu faaliyetler Forum oturumlarına dönüşecektir. Forum'da yaklaşık 100 oturum düzenlenmesi öngörülmektedir. Her bir tematik ana başlığa ortalama 25 oturum denk gelmektedir.  Oturum önerilerinin, Pilot Gruplara Eylül ayına kadar teklif edilmesi; Ekim ayına kadar nihai önerilerin sunumuyla Aralık 2020'de oturumların kesinleşmesi öngörülmektedir. Sözkonusu sürecin planına ilişkin bir görsel aşağıda verilmiştir:

 

 

Forum tematik hazırlık sürecinin geliştirilmesinde, Salgın'ın kısıtlayıcı etkisini de dikkate alarak sanal ortama ağırlık verilmiştir. Bu amaçla, Forum İşbirliği Platform'u DISSO geliştirilmiştir.  https://www.worldwaterforum.org/en/disso-9th-forum-collaborative-platform

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 4 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 240 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 221850