ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE KAVRAMSAL/KURAMSAL YAKLAŞIM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE
KAVRAMSAL/KURAMSAL YAKLAŞIM
N. Orhan Baykan, Nesrin Baykan*
ÖZET
Bildiride inşaat mühendisliği eğitiminin kökten değiştirilmesine ilişkin bir öneri
sunulmuştur. Öneride “Eğitim Sistemi” iki ana doğrultuya oturmaktadır: ilki, bazı
temel derslerin (fizik-kimya-matematik gibi) ayrı ders olarak görülmeyip ilgili
noktalarda gerektiği kadar devreye sokulması, bunların yerine, kuramsal derslere
ısınma niteliğinde olabilecek kavramsal derslerin konulması; ikincisi, yurt çapında
bir organizasyon da kurularak, derslerin büyük bir kısmının doğada, gerçek
mahallinde yapılması.
Anahtar sözcükler: İnşaat Mühendisliği eğitimi, öğretim üyesi, öğrenci,
kavramsal, kuramsal.
GİRİŞ
Ülkemizdeki inşaat mühendisliği eğitiminin geçmişi oldukça eskidir. Yeni
üniversitelerin açılması ve öğretim üyelerinin yetiştirilmek üzere yurtdışına
gönderilmesiyle, Alman ekolünün yanı sıra Amerikan ekolü de eğitimin içine
eklenmiş, farklı doğrultulu bu iki ekol, gerek ayrı ayrı, gerekse harmanlanarak
başkalaşmış eğitim yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Sık sık dersler, ders
saatleri, öğretim biçim ve yöntemleri değişmiştir. Ancak meslekte biraz felsefe
yapacak konuma gelmiş deneyimli (tabii yaşlı da) öğretim üyeleri verilen
eğitimden hoşnutsuzluklarını dile getirmiş ve yapılan bu tip sempozyumlarla da bu
isteklerini açığa vurmaktadırlar. İşveren ve şirket sahipleri de, üniversitelerin
verdiği eğiti ve öğretimin zayıf ve üniversiteler arasında ciddi farklar olduğu;
üniversitelerin pratik mühendislikten uzak öğretim verdikleri; şantiyede insani
ilişkiler açısından eksik tutum ve davranış bilgileri verildiği hatta hiç verilmeyerek
kime nasıl davranılacağının öğretilmemesi; grup yönetme becerisinin alt düzeyde
olduğu gibi konularda yakıncalarda bulunmaktadırlar.

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/%C4%B0N%C5%9E%20M%C3%9CH%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EMEL%C4%B0.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış