"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

Genel

Su Sektörü Nesnelerin İnterneti (IoT )Teknolojisinden Nasıl Yararlanabilir?

 

 Sanjeev Verma

16 Nisan 2020

Nesnelerin İnterneti[1] (IoT) teknolojisi, izleme, analitik ve otomasyon özellikleri bakımından zengin çözümler geliştirmede öncü olmuştur. Bu yenilikçi özellikler, endüstrinin işletme metodlarını optimize etmesine, genel ekipman verimliliğini artırmasına ve genellikle manuel olarak gerçekleştirilen işlemleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

Bu son teknoloji, üretim sektöründeki ve diğer üretim merkezli endüstrilerdeki potansiyelini şimdiden öngörmüş olsa da, faydaları artık kamu hizmetlerinde de kavranmaktadır. Bu alanda da hızlı ilerlemeler mevcuttur.

Hizmet alanındaki IoT'nin pazar büyüklüğü 2019'da 28,6 milyar ABD Doları'na ulaşmış olup 2024'te 53,8 milyar $’lık  bir piyasa değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

IoT petrol ,gaz ve enerji sektörünün yanısıra artık su endüstrilerinde ve kanalizasyon yönetiminde de faydalar sağlamaya başlamıştır. Bu teknoloji ile geliştirilen çözümlerin, bu sektörlere son derece yardımcı olacak uzun dönemli faydalar  oluşturması beklenebilir.

Bununla birlikte, IoT'nin su hizmetleri ve atıksu  arıtımı için uygulamalarını tartışmadan önce, bu segmentlerde IoT ihtiyacını tartışalım.

Su Endüstrisi İçin Neden IoT?

Dünya nüfus 100 yılı  öncesine göre 4 kat artmış ve su yönetimleri özellikle kentlerde toplanan bu nüfusa  sürdürülebilir bir şekilde içme ve kullanma suyu sağlamakta zorlanmaya başlamıştır.

Buna ek olarak, su tesisleri ve atık su arıtma tesisleri, üretimi  artırmak ve artan ihtiyaçlara cevap vermek için onları kısıtlayan eski sistemler üzerinde hala faaliyet göstermektedir. İş gücüne bağlı işletme anlayışı ile  birlikte izleme sistemlerinin ve analiz yapacak araçların  eksikliği, bu işletmelerde verimliliğin artmasına ve su maliyetlerinin düşürülmesine imkan tanımaz.

 

 

 IoT'nin su endüstrisindeki bazı uygulamaları

Seviye İzleme

Sıvı ürünlerle uğraşan birçok endüstride oldukça yaygın olan IoT'nin birçok uygulamasından biri, su tankı seviyesi izlemesidir. Aynı çözüm, farklı tesislerdeki tanklarda depolanan su miktarını izlemek için su tesisleri tarafından kullanılabilir.

Seviye izleme sistemleri, tankın iç yüzeyine gömülü akıllı sensörler aracılığıyla bu tanklardaki su seviyesini ölçer. Seviye okumalarına dayanarak, bu tanklarda depolanan su hacmi de denetlenebilir. Dolayısıyla, kamu hizmetleri gerçek zamanlı olarak tanklarda depolanan suyun hacmini denetleyebilir ve izleyebilir ve daha sonra arz ve talep koşullarını yönetebilir.

Aynı çözüm, kanallarda akan su seviyesini izlemek için kanalizasyon hatlarında da kullanılabilir. Bundan böyle, belediyeler, ani ve şiddetli yağışlar  başladığında menhollerin aşırı dolmasını ve kent sellerinin yaşanmasını önlemek için proaktif önlemler alabilirler.

Su Kalitesi Ölçümü

Su işletmelerinin ayrıca son tüketicilere herhangi bir kirlilik veya kirlilik içermeyen içilebilir su sağladıklarından emin olmaları gerekir. IoT sistemleri her zaman optimum su kalitesini sağlamak için de kullanılabilir.

Bulanıklık, pH, toplam çözünmüş katılar (TDS) ve tuzluluk gibi su kalitesi parametrelerini (WQP'ler) uygulamak için çok parametreli ölçüm sensörleri ve probları kullanılabilir. Bu, kamu hizmetlerinin kullanıcılarına temiz su sağlamasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda genellikle suda bulunan kirleticiler nedeniyle ekipmanlarının ve boru hattının korozyonunu önlemelerine de yardımcı olur.

Su Temini Yönetimi

Seviye izleme ile birlikte akıllı ölçüm, su tesislerinin belirli bir bölgedeki arz ve talep koşullarını tanımlamasına ve dengelemesine olanak tanır. Akıllı su sayaçları, son kullanıcılar tarafından gerçek zamanlı olarak tüketilen su miktarını izlemek için yardımcı programlar tarafından kullanılabilir.

Su kullanımına ilişkin veriler daha sonra bir bölgedeki talebi belirlemek ve buna göre suyu serbest bırakmak için kullanılabilir. Tanklarda  depolanan su, etkili su dağıtım uygulamalarını içerecek şekilde de izlenebilir. Bu nedenle kamu hizmetleri su arıtma ve üretimini en iyi şekilde yönetebilir, sınırlı su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilir ve daha uzak  bölgelere erişimini artırabilir.

Atıksu Arıtma ve Yönetimi

Atık suların arıtılması, su yönetimlerinin  önde gelen görevlerinden biridir. Atık su arıtımında IoT, atık su içinde karıştırılan kirleticileri tanımlamak ve daha sonra uygun maliyetli bir şekilde temizlemek için farklı arıtma işlemlerinden geçirmek için kullanılabilir. IoT sistemlerinin yerleşik analitik özellikleri, su arıtma tesislerinin verimliliğini artırmak  için kullanılabilir.

Sonuç

IoT teknolojisinin yardımıyla, su endüstrisi daha önce mümkün olmayan faydaları gerçekleştirebilir. IoT, gelişmiş özellikleri ve yetenekleri ile su şirketlerinin son tüketicilere gerekli miktarda içilebilir ve güvenli su sağlamasına, su arıtma süreçlerini optimize etmesine ve su dağıtım sistemlerinin  özelliklerini geliştirmesine olanak tanır.

 Önümüzdeki dönemde, su endüstrisindeki kullanıma girecek olan teknoloji, artan nüfusa su arzını  kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve kaliteli, sürekli su temini güvenliğini arttıracaktır.

 

 

[1] Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 8 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 162 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 50196