"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

Genel

İSTANBUL DEPREM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Gelecekte, İstanbul’da olası yıkıcı bir deprem yaşanacağı ve bu depremin de sonuçlarının afet boyutunda kayıplar yaratacağı gerçeği, birçok bilimsel çalışma ile öngörülmektedir. Olası deprem kayıplarına dair ilk tahmin çalışması, 1999 İzmit Depremi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Japon Uluslararası İşbirliği Örgütü (JICA) ortaklığında 2001 yılında gerçekleştirilen “Afet Önleme Azaltma Temel Planı” çalışmasıdır. Çalışma, olası deprem kaynaklı bir afetin İstanbul genelindeki etkilerinin en aza indirilmesine yönelik eylemlerin tanımlanması ve afetin gerçekleşmesi durumunda da zararların bir an önce azaltılması ve yeniden yapılanmaya yönelik adımların belirlenmesi hedefiyle gerçekleştirilmiştir.     
Afet Önleme Azaltma Temel Planı çalışması, deprem kaynaklı afet riskinin anlaşılması için yapılmış iken; çözümler üzerine odaklı gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma ise İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri’ ne hazırlatılmıştır. Bu çalışma ile durum tespitinin yanı sıra yapı inceleme ve güçlendirme, imar uygulamaları, hukuki çalışmalar, mali kaynak çalışmaları, eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler, afet ve risk yönetiminin “temel ilke ve esasları” belirlenmiştir.
Buna karşın, 1999’dan günümüze dek geçen 20 yıl içinde, İstanbul’daki afet riski azalma eğilimi göstermemiştir. Bunun temel nedeni, afet riskinin azaltılmasına yönelik somut adımların atılmamış olmasıdır. Riskin azaltılamamasında; idari, hukuki, teknik, ekonomik ve toplumsal nedenler öne çıkmaktadır. Ayrıca, en temel nedenlerden bir diğeri de afet riskinin çok bileşenli bir kavram olduğu yani bütünleşik olarak ele alınması hususunun dikkate alınmamasıdır. Bu alandaki uluslararası çalışmaların en önemlilerinden kabul edilen ve Birleşmiş Milletler 
Afet riskinin azaltılması, hiçbir paydaşın (yerel yönetim, merkezi idare, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi vb. kurumlar) tek başına çözemeyeceği ve istenilen başarıyı elde edemeyeceği bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple afet riskinin azaltılması süreci, ilgili tüm paydaşları ve mesleki disiplinleri dikkate alan bir yaklaşım ile oluşturulmalıdır.

(BM) tarafından geliştirilmiş olan “Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi”, afet risklerinin azaltılması işinin çok disiplinli ve çok alanlı yapısına dikkat çekmektedir.  
Dolayısıyla, afet riskini oluşturan bileşenlerin tekil olarak değerlendirilmeleri, strateji ve eylemlerin geliştirilmesinde ve riskin azaltılmasında istenilen katkıyı sağlayamayacaktır. Afet riskinin azaltılması, hiçbir paydaşın (yerel yönetim, merkezi idare, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi vb. kurumlar) tek başına çözemeyeceği ve istenilen başarıyı elde edemeyeceği bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple afet riskinin azaltılması süreci, ilgili tüm paydaşları ve mesleki disiplinleri dikkate alan bir yaklaşım ile oluşturulmalıdır.
Bu yaklaşımdan hareketle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu ile paylaştığı “Deprem Seferberlik Planı”; deprem riskinin azaltılması konusunun, topyekûn ve bütüncül bir strateji ile ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Deprem Seferberlik Planı, bir İBB başkanının meclis ve toplum önünde afet riskini azaltmaya yönelik yol haritası sunması ve bu doğrultuda eylemler ortaya koyması yönüyle İBB tarihinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Deprem Seferberlik Planı ile ortaya konulmuş olan yol haritası, İstanbul’un geleceğini şekillendirmek ve daha dayanıklı bir kent yaratmak için ilgili tüm paydaşların, aktörlerin ve tarafların bir araya gelmesi, görüşlerini sunması, tartışması ve çözüm önerilerini şeffaf, katılımcı ve özgür bir ortamda dile getirmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla kurgulanan “İstanbul Deprem Çalıştayı (İDÇ)”, bu doğrultudaki ilk adım olma niteliği taşımakta olup, deprem kaynaklı bir afet ile ilişkili tüm paydaşların ve sektörlerin katılımı ile 2-3 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ■

Sonuç Raporu için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/Deprem-calistayi-Sonuc-Raporu.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 6 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 296 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 87764