ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

AFETTE İLK 72 SAATTE ACİL DURUM SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? YEREL ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

 

AFETTE İLK 72 SAATTE ACİL DURUM SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? YEREL ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

 

24 Şubat 2020

Remzi Çelik

Makine Mühendisi

 

 

 Mayader ( Mahalle Yaşam Derneği ) kurucu üyesi , Kadıköy Kent Konseyi üyesi , , Koşuyolu çevre gönüllüsü , Tesisat Mühendisleri Derneği üyesi ,

 

Acil durum su yönetimi; Durum oluşmadan, oluştuktan sonra bir “Envanter,(döküm)  çıkarma, planlama” konusudur. Planlama bir bakıma alternatifleri oluşturmak demektir.

Bir kentin su sistemine baktığımızda;

Su kaynakları(yer üstü , yer altı), arıtma sistemleri, borular,pompa, vanalar gibi iletim elemanları,depolama ve son kullanım sistemleri gibi büyük ölçekli  merkezi sistemleri görürüz.

Kente  Su Sağlama Süreci;    Kaynak -> arıtma -> depolama -> dağıtım   aşamaları olarak tanımlanabilir.

Afete bağlı olarak merkezi sistemlerin herhangi birinde  çökme, kırılma sonucu oluşacak su kesintisine karşılık yerel , mahalle bazlı içme suyuna ulaşım çözümlerini planlamalıyız.

 

MİKRO PLANLAMADA YAPILAN BİR MAHALLE ÖRNEĞİ VEREBİLİRMİSİNİZ  ?

Bir mahalle örneği :  KOŞUYOLU

Çalışmalara ışık tutan kriterler şunlardır .

 

Kaynak : EPA  Planning for Emergency Drinking water Supply

*Kişi başına su ihtiyacı,*Kesinti süresi,*Etkilenecek nüfus

*Su kalitesi hedefi  gibi  başlıklarda  hazırlık yapılmalıdır  

1) Kişi başına su ihtiyacı

 1,5lt-15lt arası kişi başı gün kabul edilebilir.Daha sonra bu miktar arttırılabilir. Örneğin ilk gün 700 kişiye bir dağıtım noktası planlanmalıdır .

Bunda yemek yapma, içme ve hijyenik bakım dikkate alınır. Bu su miktarında yangın mücadele, yıkanma, evcil hayvanlar konu dışıdır.

2) Kesinti süresi

72 saat kesintiye göre planlama yapılabilir.

21 günden fazla kesinti bu çalışmanın konusu değildir.

3) Etkilenen nüfus

Hesaplamalarda sadece mahallede oturanlar değil, günlük çalışanlar, dışardan gelenler, turistler de dikkate alınmalı

4) Su kalitesi hedefi

Bu konuda bir standart geliştirilmeli 30,60,90 gün gibi kısa sürelerde su kalitesini geri kazanmalıdır.

Mahalle bazlı acil su yönetimi planlamasında STKların, mahallenin katılımı, envanter çıkarılmasının yapılmasındaki destekleri önemli.

Koşuyolu mahallesinde  Muhtarlık ve Mayader olarak  kamu kurumlarında okullarda cami,lerde hastahanelerde  özel işletmlerdeki su stoğu  tespiti çalışmaları  yapmaktayız .

3 Gün, 10 Gün, 3 Hafta gibi zaman dilimlerinde suyun MİKTAR ve KALİTESİNİ planlayın. Kişi başına 10lt/gün ile hesaba başlayın

-Analiz yapın, alternatif kaynakları belirleyin

-Uygulama planı AFET ÖNCESİ, SONRASI şeklinde yapılmalıdır. Afette su yönetimi hazırlık Çalışmalarında ;

İlgli Literatür ,Danışmanlar, Kurumlar,Atölye çalışmaları

Standartlar faydalandığımız kaynaklardır

 

 • FARKINDALIĞI NASIL SAĞLAYABİLİRİZ?
 • Okullar önemli eğitim noktalardır, afet hazırlık ve suyun önemi anlatılmalıdır.  Evinde rezervuarın düğmesini çeken  kişi çoğu zaman  onun boru donanımları üzerinden ev  önündeki parsel bacasına  oradan  kentin altyapısı ile arıtmaya gittiğini bilmemektedir.
 • Bozdoğan kemerinin altından geçen kişiler bunun Bizans döneminde  Belgrad ormanından Fatih semtine  su getirme fonksiyonunu bilmemektedir.
 • Ayrıca su tasarrufu, suyun önemi, hijyen , su yoksulu ülke kavramları konusunda  eğitimler yapılmalı

 

 

SANİTASYON NEDİR ?

Sanitasyon çoğu zaman yanlış kullanılan ,Türkçede karşılığı olmayan bir süreç tanımıdır.

Hıfzıssıha (kamu sağlığı) vardı eskiden……  Şimdi var mı?

Sanitasyon; kaynaktan arıtmaya giden su kullanım sürecinde her aşamada canlı, insan, kamunun sağlığını gözeterek içilebilir, kullanılabilir suya ulaşmadır.

Su canlı hakkıdır, Normal dönemlerde ne kadar önemli ise, afette bu hak  çok daha önemlidir.

DEZENFEKTASYONUN ÖNEMİ ?

Suyun içilebilir su ve kullanım suyu olmasına dikkat edilmeli, su hayati bir madde olmasına rağmen, bulaşıcı hastalık yayma açısından da son derece tehlikelidir. Afetin süreçlerine göre su kalitesine ulaşmayı hedeflemeliyiz.

Bunun için kaynatmak suyu kullanmak durumundayız bunun için de emre amade elektrik enerjisi veya gaz, sıvı yakıt imkânları olmalı.

Dezenfekte yapabilmeyi öğrenmeli, klor tabletlerini, kimyasalları nasıl kullanabileceğimizi eğitimle öğrenmeliyiz. Test kitleri bulundurmalıyız Depolama(mahalle eczaneleri veya okullar, muhtarlıklar  )  ,süresi geçenleri yenileme planlamalıdır

-Acil durumda göz önünde bulunduracağımız mahalle tabanlı su kaynakları nelerdir?

-Hastane, okul, kamu kurumlarındaki depolama kapasitesi

-Site, apartman, evlerdeki depolama

-Çevredeki yer altı, yer üstü kaynaklar

-Komşu mahalledeki su kaynakları

-AVM ve ticari binaların depoları

-Damacana taşıma kapasitesi

-Afet çantamızdaki sular

-Mahalledeki damacana su dağıtıcıların kapasitesi

-Kesintiye uğramış boru, hortumlar içindeki su

 

NASIL YAPMALI?

Yerel çözümler daha esnektir. Hızlı ve kolay ikmal edilebilir

Planlama mahalleli, mahalle muhtarları, ilçe yerel yönetimleri ile birlikte yapılmalı, il ve bölge acil durum planı ile bütünleşik olmalı.

Onarım çalışmasını planlama önemli bir konudur.

Makro sistem içinde mikro( yerel mahalle bazlı )  çözümlerle,   çalışmaz hale gelen kısım hızlı bir şekilde tamir edilebilmeli. Yedek donanım hazır olmalıdır.

 • Vanalar zarar görecek yerleri bloke edecek şekilde monte edilmeli ki zarar gören yer tüm sistemi atıl bırakmasın.
 • Komşu hatlara bağlantılar olmalı, by-pass edilebilmeli
 • Arıtılan su deposu hacmi, arıtmadaki, sistemdeki arızayı giderene kadar yetecek hacimde olmalı
 • Jeneratörler, yakıt, yedek boru donanımları stokta elde olmalı
 • Jeneratörler telefon şarj için önemli +(yakıt)

 

 

 

 

 

 

 

AFETTE İLK 72 SAATTE ACİL DURUM SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? YEREL ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

 

24 Şubat 2020

Remzi Çelik

Makine Mühendisi

 Mayader ( Mahalle Yaşam Derneği ) kurucu üyesi , Kadıköy Kent Konseyi üyesi , , Koşuyolu çevre gönüllüsü , Tesisat Mühendisleri Derneği üyesi ,

 

Acil durum su yönetimi; Durum oluşmadan, oluştuktan sonra bir “Envanter,(döküm)  çıkarma, planlama” konusudur. Planlama bir bakıma alternatifleri oluşturmak demektir.

Bir kentin su sistemine baktığımızda;

Su kaynakları(yer üstü , yer altı), arıtma sistemleri, borular,pompa, vanalar gibi iletim elemanları,depolama ve son kullanım sistemleri gibi büyük ölçekli  merkezi sistemleri görürüz.

Kente  Su Sağlama Süreci;    Kaynak -> arıtma -> depolama -> dağıtım   aşamaları olarak tanımlanabilir.

Afete bağlı olarak merkezi sistemlerin herhangi birinde  çökme, kırılma sonucu oluşacak su kesintisine karşılık yerel , mahalle bazlı içme suyuna ulaşım çözümlerini planlamalıyız.

MİKRO PLANLAMADA YAPILAN BİR MAHALLE ÖRNEĞİ VEREBİLİRMİSİNİZ  ?

Bir mahalle örneği :  KOŞUYOLU

Çalışmalara ışık tutan kriterler şunlardır .

 

Kaynak : EPA  Planning for Emergency Drinking water Supply

*Kişi başına su ihtiyacı,*Kesinti süresi,*Etkilenecek nüfus

*Su kalitesi hedefi  gibi  başlıklarda  hazırlık yapılmalıdır  

1) Kişi başına su ihtiyacı

 1,5lt-15lt arası kişi başı gün kabul edilebilir.Daha sonra bu miktar arttırılabilir. Örneğin ilk gün 700 kişiye bir dağıtım noktası planlanmalıdır .

Bunda yemek yapma, içme ve hijyenik bakım dikkate alınır. Bu su miktarında yangın mücadele, yıkanma, evcil hayvanlar konu dışıdır.

2) Kesinti süresi

72 saat kesintiye göre planlama yapılabilir.

21 günden fazla kesinti bu çalışmanın konusu değildir.

3) Etkilenen nüfus

Hesaplamalarda sadece mahallede oturanlar değil, günlük çalışanlar, dışardan gelenler, turistler de dikkate alınmalı

4) Su kalitesi hedefi

Bu konuda bir standart geliştirilmeli 30,60,90 gün gibi kısa sürelerde su kalitesini geri kazanmalıdır.

Mahalle bazlı acil su yönetimi planlamasında STKların, mahallenin katılımı, envanter çıkarılmasının yapılmasındaki destekleri önemli.

Koşuyolu mahallesinde  Muhtarlık ve Mayader olarak  kamu kurumlarında okullarda cami,lerde hastahanelerde  özel işletmlerdeki su stoğu  tespiti çalışmaları  yapmaktayız .

3 Gün, 10 Gün, 3 Hafta gibi zaman dilimlerinde suyun MİKTAR ve KALİTESİNİ planlayın. Kişi başına 10lt/gün ile hesaba başlayın

-Analiz yapın, alternatif kaynakları belirleyin

-Uygulama planı AFET ÖNCESİ, SONRASI şeklinde yapılmalıdır. Afette su yönetimi hazırlık Çalışmalarında ;

İlgli Literatür ,Danışmanlar, Kurumlar,Atölye çalışmaları

Standartlar faydalandığımız kaynaklardır

 

 • FARKINDALIĞI NASIL SAĞLAYABİLİRİZ?
 • Okullar önemli eğitim noktalardır, afet hazırlık ve suyun önemi anlatılmalıdır.  Evinde rezervuarın düğmesini çeken  kişi çoğu zaman  onun boru donanımları üzerinden ev  önündeki parsel bacasına  oradan  kentin altyapısı ile arıtmaya gittiğini bilmemektedir.
 • Bozdoğan kemerinin altından geçen kişiler bunun Bizans döneminde  Belgrad ormanından Fatih semtine  su getirme fonksiyonunu bilmemektedir.
 • Ayrıca su tasarrufu, suyun önemi, hijyen , su yoksulu ülke kavramları konusunda  eğitimler yapılmalı

 

 

SANİTASYON NEDİR ?

Sanitasyon çoğu zaman yanlış kullanılan ,Türkçede karşılığı olmayan bir süreç tanımıdır.

Hıfzıssıha (kamu sağlığı) vardı eskiden……  Şimdi var mı?

Sanitasyon; kaynaktan arıtmaya giden su kullanım sürecinde her aşamada canlı, insan, kamunun sağlığını gözeterek içilebilir, kullanılabilir suya ulaşmadır.

Su canlı hakkıdır, Normal dönemlerde ne kadar önemli ise, afette bu hak  çok daha önemlidir.

DEZENFEKTASYONUN ÖNEMİ ?

Suyun içilebilir su ve kullanım suyu olmasına dikkat edilmeli, su hayati bir madde olmasına rağmen, bulaşıcı hastalık yayma açısından da son derece tehlikelidir. Afetin süreçlerine göre su kalitesine ulaşmayı hedeflemeliyiz.

Bunun için kaynatmak suyu kullanmak durumundayız bunun için de emre amade elektrik enerjisi veya gaz, sıvı yakıt imkânları olmalı.

Dezenfekte yapabilmeyi öğrenmeli, klor tabletlerini, kimyasalları nasıl kullanabileceğimizi eğitimle öğrenmeliyiz. Test kitleri bulundurmalıyız Depolama(mahalle eczaneleri veya okullar, muhtarlıklar  )  ,süresi geçenleri yenileme planlamalıdır

-Acil durumda göz önünde bulunduracağımız mahalle tabanlı su kaynakları nelerdir?

-Hastane, okul, kamu kurumlarındaki depolama kapasitesi

-Site, apartman, evlerdeki depolama

-Çevredeki yer altı, yer üstü kaynaklar

-Komşu mahalledeki su kaynakları

-AVM ve ticari binaların depoları

-Damacana taşıma kapasitesi

-Afet çantamızdaki sular

-Mahalledeki damacana su dağıtıcıların kapasitesi

-Kesintiye uğramış boru, hortumlar içindeki su

 

NASIL YAPMALI?

Yerel çözümler daha esnektir. Hızlı ve kolay ikmal edilebilir

Planlama mahalleli, mahalle muhtarları, ilçe yerel yönetimleri ile birlikte yapılmalı, il ve bölge acil durum planı ile bütünleşik olmalı.

Onarım çalışmasını planlama önemli bir konudur.

Makro sistem içinde mikro( yerel mahalle bazlı )  çözümlerle,   çalışmaz hale gelen kısım hızlı bir şekilde tamir edilebilmeli. Yedek donanım hazır olmalıdır.

 • Vanalar zarar görecek yerleri bloke edecek şekilde monte edilmeli ki zarar gören yer tüm sistemi atıl bırakmasın.
 • Komşu hatlara bağlantılar olmalı, by-pass edilebilmeli
 • Arıtılan su deposu hacmi, arıtmadaki, sistemdeki arızayı giderene kadar yetecek hacimde olmalı
 • Jeneratörler, yakıt, yedek boru donanımları stokta elde olmalı
 • Jeneratörler telefon şarj için önemli +(yakıt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış