"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

Su,Enerji,Çevre ve Gıda Güvencesi

Yerelden Küresele Gıda Güvencesi

 

Food Security From Local to Global
Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ


ÖZET

İnsanoğlunun on bin yıl önce toprağa attığı ilk tohumla, “Neolitik Devrim” ile başlayan yiyeceğini güvence altına alma çabası bugün de henüz sonuçlanabilmiş değildir. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun en son istatistiklerine göre, günümüzde ne yazık ki neredeyse 2,5 milyar insan, yani dünya nüfusunun üçte biri gıda güvencesinden yoksundur. Dünya nüfusunun %13’ü, yani yaklaşık 1 milyar insan ise, kronik açlık çekmektedir. Oysa 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, gıda güvencesine ulaşım hakkı, insan haysiyeti kavramından kaynaklanan temel bir “insan hakları hakkıdır” diye  yazmaktadır. Açlık olmasa da, bugünün Türkiye’si ciddi bir yetersiz beslenme ve uygun gıdaya ulaşım sorunları, yani “dengesiz beslenme” ile karşı karşıya bulunmaktadır. Gıda güvencesi ile ilgili sürecin başlangıç noktası, gıdanın ilk halinin ortaya çıktığı tarımdır. Bu bakımdan ülkelerin “gıda güvenceleri” ile “tarım politikaları” arasında birebir ilişki mevcuttur. Gıda güvencesinin ülkeler için stratejik bir hedef haline gelmesi ile, II. Dünya Savaşı’ndan itibaren tarım politikaları sistematik bir uygulamaya dönüşmüştür. Küresel ekonomi çağında tarım politikaları, küresel ekonominin kurumsal paydaşları olan Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi örgütlerin yönlendirmesi altına girmiştir. Ancak temel tarım ürünleri fiyatlarının %70-80 arttığı 2007-2008 dünya gıda krizi tarım politikalarında, gıda güvencesi kaygısıyla yeniden “yerel” eğilimleri su yüzüne çıkartmıştır. Yeni yüzyılın başlarında küresel politikaların etki alanına giren Türkiye tarımı bugün, yüksek girdi maliyeti, düşük verimlilik ve yüksek ürün fiyatları gibi çok ciddi yapısal sorunlarla karşı kaşıya bulunmaktadır. Ülkemizde gıda güvencesini tehlikeye atan bu durum ancak, ülke koşullarına uygun olarak yeniden tanımlanacak bir tarım ve gıda politikası ile aşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dünya Ticaret Örgütü, gıda güvencesi, gıda krizi, tarım politikaları, stratejik hedef. 

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/AHMET%20%C5%9EAH%C4%B0N%C3%96Z.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 6 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 307 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 138544