ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Orman ve Maki Ekosistemlerimizdeki Durum

4 Şubat 2020 
Merhaba;

Belki anımsarsınız: 19 Eylül 2019’da paylaştığım “Orman Ekosistemleri Sözleşmeli Personelle Gerektiğince Yönetilemez!” altbaşlıklı “…Sessiz Tartışmalar”da ayrıntılı olarak tartışmaya çalışmıştım. Bağıra çağıra söylemiştim:  sözleşmeli işlendirme düzeninin kamu hizmeti görenleri ekonomik ve demokratik haklardan giderek yoksun bırakacak; onları siyasal iktidarların daha kolay güdebilecekleri kapıkullarına dönüştürecektir;  hiçbir ekosistemin, bu kapsamda orman ekosistemlerinin, kapıkululaştırılmış işgörenlerle gerektiğince yönetilemeyecek; özellikle de yukarıdaki başlıkta örneklediğim iş ve işlemleri çok daha kolay yaptırılabilecek ! Şimdi de söylüyorum. En azından ilgili meslek örgütleri ile kamu çalışanı sendikalarının bu uygulamaya karşı çıkabileceklerini ummuştum. Ummuştum ama derdimi yine anlatamamışım sanırım. Başta TMMOB Orman Mühendisleri ile Türkiye Ormancılar Derneği olmak üzere bu kuruluşlar, bugüne değin “gıklarının çıkması” bir yana neredeyse destekler bir tutum sergiledi. “Çevre”, “doğa”, “orman” korumacı dostları ise saymıyorum; onların çoğunluğu “tek ağacı gözlemekten ormanı görememe” durumundan bir türlü kurtulamadı çünkü. Benimse, özellikle ilgili Bakanın açıklamasından sonra, kaygılarım daha da pekişti. Bu nedenle, ormancılığımızda sözleşmeli işlendirmenin yol açabileceği olumsuzlukları bir kez daha tartışmaya açmayı gerekli gördüm.

Selamlarımla.

Yücel Çağlar

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/Ormanlar%20ve%20ormanc%C4%B1l%C4%B1k%20%C3%BCzerine%20sessiz%20tart%C4%B1%C5%9Fmalar%20(49).pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış