ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE SU KAYNAKLARIMIZ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ[1]

  Hamza ÖZGÜLER[2] Özet: Günümüzde küresel değişimlerin insan yaşamı üzerindeki etkileri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İklim değişimi, küresel değişimlerin başında gelen önemli bir olgudur. Küresel iklim değişiminin su ve diğer doğal kaynaklar üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu bilinmektedir. DSİ Genel Müdürlüğünün ana faaliyet alanlarından su kaynaklarının planlanması ve yönetilmesi uygulamalarında faydalı olması beklentisinden yola çıkılarak hazırlanan bu makalede, küresel iklim değişiminin ülkemiz su kaynakları üzerindeki etkilerinin neler olabileceği hakkındaki sorulara çeşitli kaynak taramaları yapılmak yoluyla yanıt aranmıştır. Bu amaçla, öncelikle, küresel iklim değişimin bölgesel etkilerinin neler olabileceği araştırılmıştır. Bu çerçevede, küresel iklim değişiminin ülkemiz ölçeğindeki olası etkileri, ülkemizin yeraldığı coğrafya genelinde beklenen değişimler gözönünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
  1. Küresel İklim Değişimi
Bilimsel değerlendirmeler, küresel iklimin değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu değişim, normal doğal değişkenliğin dışında, daha çok insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliği sonucunda, extrem yağışların dağılımı, şiddeti ve süresinde de değişiklikler meydana gelmektedir. Yapılan araştırmalar, iklim değişimleri sonucunda, taşkına en çok neden olan sağnak yağışların daha kısa süre içinde ancak daha şiddetli gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır (WMO, 2001). Sözkonusu kaynağa göre, iklim değişiminin etkisiyle doğal ortamdaki buharlaşma ve terleme artmakta, mevsimlerarası farklılıklar belirginleşmekte, akış rejimlerinde düzensizlikler oluşmakta ve deniz seviyesinde yükselmeler meydana gelmektedir. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan 2001 yılı sonuç raporunda (IPCC, 2001), yeni  kanıtlar  ışığında, çeşitli belirsizlikler de gözönünde bulundurularak, son 50 yıl  boyunca gözlenen ısınmanın çoğunlukla sera gazı salımlarından kaynaklandığı ifade olunmaktadır.  Bilindiği üzere sera gazları büyük çoğunlukla insani faaliyetlerle ortaya çıkan etmenlerdir. İklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının başlıca kaynağının petrole dayalı enerji üretimi ve fosil yakıtların tüketiminin neden olduğu ise yaygın olarak bilinmektedir. Bu bağlamda, insan faaliyetlerinin gezegenimizdeki yaşam fonksiyonlarını önemli ölçüde etkilemelerinden dolayı, içinde bulunduğumuz jeolojik çağın "anthropocene"  olarak adlandırılması önerilmiş bulunmaktadır (Crutzer ve Stoermer, 2001). Yeryüzünde 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar olan süre içinde küresel ortalama hava sıcaklığı ortalama olarak 0,6 C artmıştır (WMO, 2001). Ancak, 1860 yılından 1999 yılına kadar kaydedilen en sıcak dört yıl 1990 yılından sonra yaşanmıştır. Küresel ısınmanın uzun dönem içindeki genel durumu Şekil 1'de grafiksel olarak verilmiştir. [1] Bu Makale 2005 yılında yazılmıştır. [2] Hidrolojist, Meteor. Müh.,Y.Müh.(Çevre), DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı   Makalenin tümü için lütfen tıklayınız Küresel İklim Değişimi ve Su Kaynaklarımızın Üzerine Olası Etkileri
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış