ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Su,Enerji,Çevre ve Gıda Güvencesi

SU KAYNAKLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM 'TALEP YÖNETİMİ'

Prof.Dr Selmin Burak İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü İstanbul ÖZET Su yönetimi özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu Akdeniz Havzasında sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli konularından birisini oluşturmaktadır. Giderek artan su talebini karşılayabilmek için sürekli olarak su kaynakları geliştirilmiş ve bu süreç hemen hemen tüm havza ülkelerinde doygunluk noktasına ulaşmıştır. Kaynaklar azaldıkça alışılagelmiş arza yönelik uygulamalarda sosyal, ekonomik ve çevresel kısıtlarla karşılaşılmaya başlanmış olduğundan su kullanımı sürecinde talep yönetimi yaklaşımının önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlayacağı gözlenmektedir. Bu çalışmada Birleşmiş Milletler Çevre Programı/Akdeniz Eylem Programı/Bölgesel Aktivite Merkezi Mavi Plan ile Çevre ve Orman Bakanlığı eşgüdümüyle Türkiye’de su kaynakları yönetiminin son on yıllık döneme ilişkin durumu sürdürülebilir kalkınma göstergeleriyle incelenmiş ve talep yönetiminin bu süreçteki önemi irdelenmiştir. GİRİŞ Türkiye’de su kaynaklarının geliştirilmesinde talep yönetiminin sürdürülebilir kalkınma göstergeleriyle son on yıllık döneme ilişkin eğiliminin incelendiği bu çalışmada ilgili ve bağlantılı kurum ve kuruluşlarla Çevre ve Orman Bakanlığının eşgüdümünde işbirliği yapılmış, ham veriler gösterge oluşturacak şekilde işlenerek yoruma gidilmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünün Birleşmiş Milletler Çevre Programı/Akdeniz Eylem Programı/Bölgesel Aktivite Merkezi Mavi Plan (UNEP/MAP/Blue Plan) ile yürüttüğü MEDSTAT Projesinin sonuçları da önemli bir girdi oluşturmuştur. Türkiye’nin çevre politikasında temel hedef çevrenin korunmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda belirlenen bu hedefin temel amacı çevrenin kirlilikten korunması ve doğal kaynakların israfının engellenmesi olarak açıklanabilir. Özünde bu politika insan sağlığının korunarak doğal kaynakların akılcı kullanımını gerekli kılmaktadır. Kalkınma sürecinde, su kaynaklarının giderek artan nüfusu ve talebi karşılayabilmesi için sürdürülebilir yaklaşım anlayışıyla yönetilmesi zorunludur. Makalenin tümü için lütfen tıklayınız Su Kaynakları nda Sürdürülebilir Yaklaşım Talep Yönetimi
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış