ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Su,Enerji,Çevre ve Gıda Güvencesi

Su ve Mühendisliği Hedefleri

Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU

1. GİRİŞ

Toplumların iki önemli gücü var: kültür, teknoloji. Birincisi kimliğimizi oluştur. İkincisi ise hayatımızı kolaylaştırır ve vatanı korumada en etkili unsurdur. Bu konuşmamda suya bu iki açıdan bakmak istiyorum. Su; temiz, kokusuz, tatsız ve renksiz bir sıvı olarak tanımlanabilir. Bu sıvı 0 0C’de donar ve 100 oC’ de kaynar. Aslında su bazen sıvı, bazen katı (buz) bazen de gaz(su buharı) halinde karşımıza çıkar. +4 oC’de suyun yoğunluğu 1,00’dir. Kimya açısından su molekülü, 2 atom hidrojen ve 1 atom oksijenden oluşur. Hidrojen ve oksijen yanıcı olmasına rağmen onların oluşturduğu su ateşi söndürücüdür. Su kelimesi yeryüzünde geniş bir coğrafyada asırlar boyunca kullanılmaktadır. Bu kelime Türkçe, Çince, Moğolca ve Japonca dillerinde ortaktır. Ayrıca Türkiye Türkçesi, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca ve Uygurca gibi bütün Türk lehçelerinde bu kelime ortaktır (Kültür Bakanlığı, 1991). Uzun asırlardan beri dilimizde kullanılan su kelimesi, Doğu Türkistan’da doğan Kaşgarlı Mahmud’un (1008-1105) meşhur Divan-ı Lügatı Türk adlı eserinde de geçer (Kaşgarlı, 2007). Türkiye coğrafyasında Göksu, Aksu, Küçüksu, Karasu, Murat Suyu, Batman Suyu, Çarksuyu gibi pek çok akarsuyun adında su kelimesi vardır. Türkçede su kelimesi 60’dan fazla deyimde geçer. (Ayverdi, 2005). Su bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen su mühendisliği yerine hidrolik mühendisliği diyen de olur. Zemin mekaniği geoteknik olmuş, harita mühendisliği jeomatik olmuş, haberiniz olsun. Ark, oluk, akanak, akak, su yatağı, su yolu, mecra kelimelerinin yerine bir tek kanal kelimesi kullanılır olmuş, bilginize sunulur. Su dünyanın en temel ve vazgeçilemez maddelerinden biridir. Felsefi bir terim olan ve 5. Yüzyılda ortaya atılan dört unsur (Anasır-ı Erbaa) prensibi, insan ve bütün nesnelerin hava, su, toprak ve ateşten oluştuğu düşüncesine dayanır. Bu düşünce asırlarca temel bilgi olarak kullanılmıştır. Bugün büyük ölçekte kâinata bakıldığında, dünyada üç tabaka göze çarpmaktadır: 1. Hava küre (atmosfer), 2. Su küre (hidrosfer) ve 3, Taş küre (litosfer). Buna bir de enerji kaynağı güneş eklenirse dört temel unsurun büyük ölçekte de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolojideki su çevrimi suyun, güneş enerjisi ile hava ve topraktaki hareketleridir. Havadaki su buharı yağmur halinde toprağa düşüp bir kısmı toprak içine sızar, bir kısmı toprak üstünde akar ve denizlere karışır. Toprak ve su yüzeyinden güneş enerjisi yardımı ile buharlaşan su, su buharı şeklinde tekrar havaya karışır. Böylece 4 unsurlu çevrim tamamlanır. Saydam olan havadaki su buharı değişimlere uğrayarak saydamlığını kaybeder, sis ve bulut olur, bazen yeniden yeryüzüne yağmur, kar ve dolu şeklinde düşer. Yeryüzünde su kâh çiğ kâh kırağı şeklinde görülür. Ayrıca suyun havadan indirildiği ve canlılara hayat verdiği bilinmektedir. Bugün fen kitaplarında su küre (hidrosfer) ile taş küre (litosfer) arasına canlı küre de (biyosfer) eklenerek sınıflama yapılmaktadır. Bugün bütün canlılar ile dört unsur olan hava, su, toprak ve enerji arasında temel bir denge olduğu anlaşılmıştır. Bütün canlılar ve toplumlar, hatta bütün devletler bu dört unsura muhtaçtır.

Raporun tümü için lütfen tıklayınız

su_muhendisligi_ve_hedefleri

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 7 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 168 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 275303