ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

İÇME SULARINDAN ARSENİK GİDERİMİ İÇİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TEKNOLOJİLER

  Merve DÖNMEZ ÖZTEL* , Feryal AKBAL   Toksik etkisinden dolayı arsenik içeren su kaynaklarının tüketilmesi dünyanın pek çok ülkesinde karşılaşılan bir sorun olmuştur. Sularda arsenik için uygun görülen sınır değerin 10 μg/L olarak uygulanması su kaynaklarının kullanımını kısıtlamış ve arsenik kirliliğinin kontrolüne yönelik önlemler alınması ihtiyacını arttırmıştır. Sudan arsenik giderimi için debiye ve uygulama yerine göre seçilebilecek farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler; arıtılacak suyun debisine ve sudaki arsenik konsantrasyonuna bağlı olarak farklılıklar gösterir. Konvansiyonel arıtım yöntemleriyle As(V) daha etkin bir şekilde giderilmektedir. Bu yüzden sularda As(III)’ün baskın olması halinde konvansiyonel arıtım yöntemi öncesinde oksidasyon kademesi eklenerek arsenitin arsenata dönüşümü sağlanabilinir. Konvansiyonel yöntemlerin sonuna ilave arıtma üniteleri eklenebilir. Bu amaçla membran sistemler (koagülasyon destekli mikrofiltrasyon gibi) kullanılabilir. Arsenik gideriminde koagülasyon, adsorpsiyon, iyon değişimi gibi konvansiyonel yöntemler kullanılmaktadır ancak arsenik bakımından sorun teşkil eden bölgelerde yeni arıtma tesisleri teşkil edilirken veya mevcut arıtma tesislerinde modifikasyonlar yapılırken alternatif yöntemler kullanılarak arsenik giderimi sağlanabilir. Çeşitli doğal malzeme yüzeylerinin demirle kaplanması ve bu malzemelerin adsorbent olarak kullanımı son yıllarda alternatif olarak karşılaştığımız yöntemlerdendir. Yine adsorbent olarak demir dolgular, sülfürle modifiye edilmiş demir ve granüler demir hidroksit gibi alternatif malzemeler kulanılabilir. Kimyasal çökeltim/filtrasyon süreçleri genel olarak arsenik arıtma verimi yüksek (> %90) seçeneklerdir ancak süreçlerin tümünde başta ön arıtma (oksidasyon) gereksinimini ortadan kaldırmak amacıyla bu yöntemlere alternatif olarak elektrokoagülasyon, fotooksidasyon gibi yöntemler kullanılabilir. Oluşabilecek sağlık riskleri, uygulama kolaylığı, verimlilik gibi faktörlere göre uygun arıtma yönteminin seçimi yapılmalı, mevcut tesislerde bazı değişiklikler yapılmak suretiyle arıtma verimi arttırılmalıdır.   Tüm makale için lütfen tıklayınız İÇME SULARINDAN ARSENİK GİDERİMİ İÇİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış