ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Olası İklim Değişikliğinin Nesi Küresel?

Doç Dr. Yücel Çağlar   *Ekolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel konuların ya da sorunların hem nedenlerini hem de olası sonuçlarını genelleştirmek, kimileyin yerelleştirmek, özellikle de sınıfsal temellerinden soyutlamak 1980’den sonra giderek yaygınlaştı, yaygınlaştırıldı. “Küreselleşme”, bu amaçla kullanılan kavramların başında geliyor. Öylesine yaygınlaştı, yaygınlaştırıldı ki, sözgelimi emperyalizm, ülkelerarası ekonomik ilişkilerin tartışıldığı durumlarda bile, artık hemen hemen hiçbir düzlemde sözü edilmez oldu. Öte yandan aynı süreçte örneğin “yoksulluk”, “yoksunluk”, “dezavantajlı gruplar”, “sivil toplum” vb “yeniyetme” (!) söylemler de yaygınlık kazandı. Bu kavramlar, yalnızca dilde, söylemde yaygınlık kazanmadı kuşkusuz; bu söylemlerin içinin doldurulmasına yönelik stratejiler geliştirildi, plan ve program vb belgeler de hazırlanır oldu. İlginçtir, toplumun akla gelmeyecek kesimleri de bilerek ya da bilmeyerek bu sürece destek sağladı. Böylece, hemen hemen her alanda, içinden çıkılması son derece zor “sağırlar söyleşisi” durumu, başka bir söyleyişle “kültürel kirlenme”, egemen oldu. Doğaldır ki, bu durumdan en çok egemen sınıflar ile yandaşı siyasal iktidarlar, geveze ve işbilmez ama uyanık “aydınlar” ile “akademisyenler” yararlandı, yararlanıyor. İklim değişiklikleri de böylesi “kirlenmelerin” en çok yaşandığı sorun alanlarından birisidir. Yavuz hırsızlıklar kolaylaştı… Söylenenlerin gerektiği gibi anlaşılmasının önlenmesi, gözle görülebilir, elle tutulabilir somutluktaki gerçekliklerin bile gözlerden kaçırılması vb amaçlar güdenlerin sıkça başvurdukları tutumlardan birisi de, bilindiği gibi, “yavuz hırsızlık yapmaktır” yahut “usta hırsızın ev sahibini bastırmasıdır. Egemen sınıflar, iklim değişiklikleri sorunsalında da “yavuz hırsızlık” yapıyor ve bunda da çok başarılı oluyor. Bakınız söz konusu sorunsala nasıl yaklaşıyor: makalenin tümü için tıklayınız Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (29)
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış