ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Su Tahsisinde Fiyatlamanın Önemi Ve Ekonomik Boyutu

  Yrd. Doç. Dr. Nuran Çakır Yıldız**[1]                                                                Dursun Yıldız İstanbul Üniversitesi SBMYO                                                              Hidropolitik Uzmanı Pazarlama Bölüm Bşk.                                                                           SPD Başkanı   26.08 2016 Giriş, Dünya nüfusunda ve ülkelerin gelir ile refah düzeylerindeki artış, su ve enerji kaynakları ile tarımsal hammaddelerden oluşan doğal kaynaklara olan talebi gün geçtikçe artırmaktadır. Doğal kaynakları dünya üzerinde eşit bir dağılım göstermemektedir. Birçok  ülkenin doğal kaynaklar açısından kendi kendine tam olarak yeterli olamadığı da bir  gerçektir. Dolayısıyla, bu maddelerin fiyatları ve miktarları küresel talepten olduğu kadar, bu maddeleri üreten ve ihraç eden ülkelerin politikalarından da önemli ölçüde etkilenmektedir. Son yıllarda giderek artan talep baskısı altında, pek çok hammaddenin fiyatı önemli ölçüde artmıştır. Bu gelişmeye paralel biçimde, doğal kaynak zengini ülkelerde hammaddelerin ihraç fiyatlarını artıran ve ihraç miktarlarını azaltan ticaret önlemleri de daha yoğun bir biçimde uygulanmaya başlamıştır. Girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi ithalinde ülke/bölge bazlı coğrafi dağılımdaki aşırı bağımlılık gibi dengesizliklerin, hammadde niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair risklerin en aza indirilmesi, vb sorunlar  su yönetimi  ve suyun fiyatlandırılmasının  önemini giderek  artırma eğilimindedir. Türkiye Sanayisinin GZFT Analizi[2]  tablosunun tehditler  kısmında   belirtildiği üzere; çevre teknolojileri konusunda dışa bağımlılık, çevre maliyetlerinin firmalara getirdiği yükün telafi edilmesine dönük ilgili mekanizmaların bulunmaması ve   rekabet edilen bazı ülkelerin çevre ile ilgili kaygılarının bulunmaması konular girdi maliyeti olarak suyun fiyatlandırılmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu çalışmanın amacı,  kaynak verimliği ilkesinden yola çıkarak  ekonomik kalkınmada suyun sektörel tahsisinin ekonomik boyutu ile  fiyat-maliyet ve piyasa ilişkisini  dikkate alarak eksik rekabet piyasalarında suyun  tam maliyet ve marjinal maliyet yöntemiyle fiyatlandırmanın  nasıl olacağı da  vurgulanmış olacaktır. [1] ** SPD Hidropolitik Akademi Üyesi [2] T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, 2015-2018 http://www.sp.gov.tr/   Makalenin tümü için tıklayınız Su Tahsisinde Fiyatlamanın Önemi ve Ekonomik Boyutu
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış