ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Ortadoğudan Kitlesel Göçler ve Su Paneli : Göçlerde iklim değişimi de etkili oldu.

8 Haziran 2016  Su Politikaları Derneğinin  Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler topluluğu ile  birlikte  7 Haziran 2016 tarihinde düzenlediği  Mass Migration from Syria and  Water Related Issues "Security   and Climate Change Induced  Refugees"  konulu  panel Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü  Tuğrul Çubukçu Konferans Salonunda gerçekleşti. Panele  Belçika’nın Ankara Büyükelçisi    Marc Trenteseau , Lübnan Büyükelçisi Mansor Abdalla  ile Almanya , Finlandiya, İsveç, Lübnan, Kanada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), AB Türkiye Delegasyonundan temsilcilerin yanısıra ANKA,AVİM gibi strateji merkezlerinin temsilcileri,DSİ Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, BOTAŞ mühendisleri ve yöneticileri , Ankara Kalkınma Ajansı personeli ,çeşitli üniversite öğretim üyeleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 50 ye yakın katılımcı  katıldı. 333 Paneli Azerbaycan TV’den ve Ulusal basından bazı TV kanalları ile basın mensupları da izledi. Panel Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Sencer İmer, Su politikaları derneği Başkanı Dursun Yıldız ,Lübnan El Cumhuriye Gazetesi Dış Haberler Editörü Mey Alsayegh , BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin önceki  Türkiye Temsilcisi ve halen İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır katıldı. Panelistler arasında olmasına rağmen Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd Doç Dr Özlen Çelebi  rahatsızlanması nedeniyle panele katılamadı Panelin moderatörlüğünü Su Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Ediz Ekinci yürüttü. Panel’in açılış konuşması Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi Dekanı Prof Dr Uğur Ömürgönülsen tarafından yapıldı. Prof Gönülsen katılımcılara hoşgeldiniz diyerek su ve suyla ilgili sorunların çok  önemli olduğunu ve bundan sonra da öneminin artarak devama edeceğini belirtti.Panelin başarılı geçmesini diledi.Daha sonra konuşan SPD Başkanı Dursun Yıldız 21. Yüzyılın sorunlarının çözülmesi için yeni paradigmaların anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı ve Güvenlik ve  Hidropolitik dahil olmak üzere birçok alanda yeni paradigmalara ihtiyaç olduğunu belirtti. 21.yüzyılda sorunların çözümü için 3 kavramın çok önemli olduğunu ve unutulmaması gerektiğini belirtti. Bu kelimeleri Değişim,Paradigma değişikliği,ve Çevre olarak açıklayan Yıldız  bunun yanısıra  ortak hedefler ve güç birliğinin oluşmasına ihtiyaç var dedi.  Konuşmasında hidropolitik dahil her türlü uluslararası  ilişkide karşılıklı çıkara bağlı işbirliği nin aranması gerektiğin ifade eden Yıldız düzenlediğimiz  bu uluslararası panelin milyonlarca göçmenin  yaşadığı soruna bir damla olarak da katkıda bulunmasından büyük memnuniyet duyacağız dedi. Daha sonra konuşan HPA Başkan yardımcısı Ediz Ekinci de sunumunda doğal afetler ve kitlesel göçlerin gelecek yılların en kritik  tehditlerini oluşturduğunu  belirtti.Suriye’nin dünyada en çok göçmen veren ülke olduğunu söyleyen  Ekinci  2013 yılında yayınlanan BM raporlarına göre dünyada 232 milyon uluslararası göçmen 740 milyon da iç göçmen bulunuyor dedi.2050 yılında kadar iklim değişikliği nedeniyle 200 milyon kişinin göç edeceğinin tahmin edildiğini belirten Ekinci bu durum  çatışma riskini arttıracak dedi. Sonra sunumlara geçildi . [caption id="attachment_13158" align="alignnone" width="724"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. Dr. Sencer İmer [/caption] İlk sunum Prof Dr Sencer İmer tarafından Yapıldı. Prof İmer sunumunda çok detaylı bir şekilde Ortadoğuda artan su sorunlarından söz ederek bu konuda alınabilecek teknik önlemleri de belirtti. Prof İmer  MENA  bölgesinin su konusunda en sorunlu bölgelerden bir olduğu bu bölgeyi olası su sorunları açısından Asya  ve Afrika’nın  takip ettiğini belirterek bu bölgelerde su sıkıntısının yanısıra hızlı nüfus artışı da ikinci önemli problem olarak ortaya çıkıyor dedi. Afrikanın nüfusu 1,8 milyar olduğunda Avrupa nüfusu 600 milyon civarında olacak diyen Prof İmer bu durumun bazı göç sorunları yaratabileceğinden söz etti. Ortadoğu’da su tranferi projelerinin  tarafların birbirlerine güvensizliklerinden dolayı gerçekleşmediğini de belirten Prof İmer konuşmasının ikinci bölümünde daha çok su sorununa teknik çözümler üzerinde durdu. Bu konuda Libya’ının Great Man Made River projesinin de örnek olacak çok önemli bir proje olduğunu belirterek bu projenin Libyanın su sorununu oldukça hafiflettiğini belirtti. Prof İmer konuşmasını ortadoğuda işbirliği kanallarının sürekli açık olması gerektiğini çünkü sorunun bir ülkenin niyeti ile çözülemeyeceğini belirterek tamamladı. [caption id="attachment_13157" align="alignnone" width="785"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Dursun Yıldız [/caption] Daha sonra söz verilen  Su politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız sunumunda örneklerle 2007’den 2011 e kadar vermli hilal bölgesinde yaşanan 3 kurak dönemin  diğer faktörleri de tetikleyerek sonunda kitlesel göçlere neden olduğunu belirtti. Sunumunda özetle Güvenlik paradigmasında ve gıda jeopolitiğindeki değişime de dikkat çeken Yıldız Hidropolitik Akademi’nin Fırat Dicle nehirlerinin uzun dönem akımlarındaki azalma eğilimi konusundaki araştırmasından da söz etti. Bu araştırmanın tamamlandığını belirten Yıldız  bulguları yakında düzenleyecekleri bir diğer etkinlikle ilgili kişi kurum ve kesimlerle paylaşacaklarını söyledi. Ortadoğu hidropolitiğinin bölgede süren iç savaş ve oluşturacağı sonuçlar nedeniyle tamamen değiştiğini belirten Yıldız Ortadoğu Su Denklemine yeni aktörler eklendiğini söyledi. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bölgede karşılıklı çıkar ilişkilerine dayanan işbirliği politikalarına çok acil ihtiyaç olduğundan da söz eden Yıldız  bu politikaların oluşturulması ve uygulanmasında Sivil Toplum kuruluşlarının daha etkili rol alacaklarını umduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Programa verilen arada  katılımcılara Yusuf  Kandiş tarafından Ney resistali verildi. Resistale SPD üyesi Molla Gürani Koç da Bendir ile katıldı. Katılımcıların  yoğun ilgisini çeken bu ney resistali sonrasında panelin ikinci bölümünde Lübnan El Cumhuriye Gazetesi dış haberler editörü gazeteci Mey Alsayegh konuştu. Suriyedeki kuyularda yeraltısuyu seviyesinin son 10 yılda yüzlerce metre düştüğünü belirten Alsayegh bu durum kuraklığın bir sonucu olup kitlesel göçlerde çok etkili olmuştur dedi. Birçok mülteci kampını ziyaret ettiğini belirten Alsayegh buralardaki koşulların iyi olmadığı ve ülkelerin kendi imkanlarıyla bu kampları yeterince destekleyemediklerini söyledi. Lübnanun nüfusunun yarısı kadar (yaklaşık 2 milyon kişi) mülteci barındırdığını belirten Alsayegh bu durum sürdürülebilir değil dedi. Mültecilerin geri dönüp dönmeme konusunda ne düşündükleri sorusuna da Filistin kamplarındaki mülteciler mutlaka geri dönmeyi düşünüyor ancak Irak ve Suriyeli mültecilerin geri dönme niyetleri olsa da umutsuz oldukları görülüyor diye cevap  verdi. Mültecilerin kullandıkları göç yolları konusunda da bilgi veren Alsayegh  kitlesel göçlerin sadece Orta Doğuda değil aynı zamanda Kuzey ve Orta Afrikadan da yaşandığına dikkat çekti. 666 Alsayegh den sonra  BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin önceki  Türkiye Temsilcisi ve halen İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatırın sunumu başladı. Çorabatır sunumunda Mültecilerin uluslararası  hukuki durumundan söz ederek bu durumun daha açık olarak tanımlanması gerekiyor dedi. İklim Göçmenleri ile ilgili çalışmalar yapıldığını da belirten Çorabatır iklim değişiminin önce istihdam sonra sosyal huzursuzluk daha sonra da karmaşa yaratarak dolaylı yollardan kitlesel göçleri oluşturduğunu söyledi. Göçmenlerin bulundukları ülkelerde önemli çevre sorunlarına da neden olduklarını belirten Çorabatır Göçmenlerin bulundukları ülkeye entegre olmaları için gerekli çalışmalar yapılmalı dedi. Mültecilerin entegrasyonunun  çözüm yolu olarak göründüğünü belirten Çorabatır aksi taktirde hem mülteciler hem de mültecilerin bulunduğu ülke için sorunlar çok artar dedi.   OLYMPUS DIGITAL CAMERA Daha sonra söz alan Belçika’nın Ankara Büyükelçisi    Marc Trenteseau   ile Lübnan Büyükelçisi Mansor Abdalla  göçmenlerin sorunları konusunda görüş ve önerilerini açıkladılar .Göçmenlerin  entegrasyonunun çok zor  olacağını  ve çok uzun zaman alacağını belirten Lübnan Büyükelçisi Mansor Abdalla   Lübnan nüfusunun yarısına yakın bir mülteci  nüfusa bakmak zorunda kaldı.Ancak bunu uzun süre sürdüremez. Ülkenin sosyal durumu etkileniyor.Bu nedenle entegrasyon çözüm olamaz dedi.Türkiye çok büyük bir özveri ve cömertlikle  büyük bir göçmen kitlesini kabul etti. Kilis kampı 5 yıldızlı bir kamp .  Belçika’nın Ankara Büyükelçisi   Marc Trenteseau   ise bu konuda açıklamalarda bulunmak istediğini belirterek  konuyu duygusal yönünden uzak olarak ele alırsak daha kısa zamanda uygun çözümler yaratabiliriz dedi. AB’nin bu göç dalgasını kaldırabilecek durumda olmadığını söyleyen büyükelçi Trenteseau  AB’nin her ülkesini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir  dedi. AB bünyesinde nüfus olarak çok az olan ülkeler var .Bu ülkelerin entegrasyon kapasiteleri sınırlı bu nedenle  sorun yaşamaktan çekiniyorlar. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Etkinliğin sonunda  Su Politikaları Derneği yöneticileri tarafından  katılımcılara  plaketleri  verildi.
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış