ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

  Prof. Dr. Engin YURTSEVEN1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK1 Dr.G. Duygu KESMEZ1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı karşılayabilmek için, su sıkıntısı bulunmayan ülkeler de dahil olmak üzere, atık suyun arıtımı ve yeniden kullanımı çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanda ABD, İsrail, Batı Avrupa ve Avustralya gibi ülkeler başı çekmektedir (Miller 2006). Atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı, su tasarrufu ve artan su ihtiyacını karşılamada etkin bir yöntem haline gelmiştir. Uzun yıllardan beri atıksu tahliyesi akarsularda minimum akışın sağlanabilmesinde önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında su kaynakları sınırlandıkça, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı, peyzaj ve tarımsal sulama da dahil olmak üzere bir çok alanda alternatif kaynak halini almıştır. Su ıslahı ve yeniden kullanımı ile ilgili teknolojiler günümüzde geniş alanlarda uygulanabilmektedir. Suyun yeniden kullanımı için arıtma gündeme geldiğinde bu suyun kullanım amacı için uygun olup olmadığı asıl sorun haline gelmektedir. Özellikle sulama alanlarında meyve ve sebze yetiştiriciliğinde yüksek seviyede arıtma işlemi ve güvenilirlik gerekirken suyun diğer kullanımlarında aynı duyarlılık gösterilmemektedir. Atıksuyun boşalım noktası da dahil olmak üzere suyun ulaştığı ve kullanılacağı amaca yönelik olarak bir takım standartların ortaya konması gerekmektedir. Kimyasal, biyolojik ve fiziksel parametreler olarak ortaya koyabileceğimiz standartlarda atık suyun yeniden kullanımında sulama yöntemi ve yetiştirilecek bitki deseni de göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada arıtma yöntemleri, uygulanabilirlikleri ve su tasarrufu bağlamında Türkiye’de arıtılmış atık suyun sulamada tekrar kullanılmasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler; Atık Su, Arıtılmış Atık Su, Sulama, Su Tasarrufu, Su Kalitesi 1.GİRİŞ Günümüzde iklim değişikliği su kaynakları üzerinde yeni bir paydaş halini almıştır. Eğer iklim değişikliği ülke su kaynaklarındaki azalma olarak ifade edilirse, iklim değişikliğini su kullanımı açısından yeni bir tüketici sektör olarak ele alabiliriz (IPPC 2007) . Bazı yörelerde yıllık yağışlarda artış olmasına rağmen bu yağışlar daha çok kış yağışları şeklinde tarım için uygun olmayan dönemlerde artarken tarımın yapıldığı dönemlerde kuraklık baş göstermektedir. Bununla birlikte iklim değişikliği yalnızca kuraklık değil, aynı zamanda tarım alanlarını etkileyen taşkın ve seller de özellikle Avrupa’da 1973 ve 2002 yılları arasında önemli artış göstermiştir. Alcamo ve ark. (2007) yaptıkları bir çalışmada altı Avrupa ülkesinin 2070 yılı için iklim değişikliği nedeni ile su tüketimindeki artışı tahmin etmişlerdir. Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Ukrayna ve Türkiye’yi de içine alan bu çalışma da özellikle ülkemiz için çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre ele alınan bu altı ülke içinde iklim değişikliğinden su kullanımı açısından en çok etkilenecek ülkenin Türkiye olacağı saptanmıştır. Ülkemizde bugün tüketilen sudan daha fazlasın 2070 yılında yalnızca iklim değişikliği nedeni ile tüketileceği öngörülmüştür. İklim değişikliği aynı zamanda su kalitesini de etkilemektedir. Artan su sıcaklığı su yüzeylerinde kimyasal ve biyolojik aktiviteleri etkilemekte, azalan su debisi nedeni ile su içindeki çözülmüş maddelerin konsantrasyonları artmakta ve toprak yapısında değişikliklere neden olmaktadır. Makalenin tümü için tıklayınız ATIK SULARIN SULAMADA KULLANIMI
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış